ONTWERPRESOLUTIE
PDF 150kWORD 57k
17.2.2016
PE576.657v01-00
 
B8-0289/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de oprichting van commissies voor toeristische activiteiten ter versterking van het jongerenwerkgelegenheidsbeleid


Gianluca Buonanno

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de oprichting van commissies voor toeristische activiteiten ter versterking van het jongerenwerkgelegenheidsbeleid  
B8-0289/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat het competitieve potentieel van het Europees toerisme ter bevordering van groei en ontwikkeling op internationaal niveau essentieel blijkt te zijn;

B.  overwegende dat economische gegevens bevestigen dat het toerisme een essentiële sector is voor een gunstig werkgelegenheidsbeleid, in het bijzonder voor de werkgelegenheid van jongeren;

C.  overwegende dat het Europees Parlement in belangrijke resoluties reeds een standpunt over toerisme heeft ingenomen;

1.  wenst te bevestigen dat het thema van de ontwikkeling van internationaal toerisme als prioritair moet worden beschouwd;

2.  stelt een wetgevingsoptreden voor met het oog op een definiëring van de regelgeving op het vlak van toerisme door middel van de oprichting van commissies voor toeristische activiteiten ter versterking van het jongerenwerkgelegenheidsbeleid.

 

Juridische mededeling - Privacybeleid