PROJEKT REZOLUCJI
PDF 304kWORD 59k
17.2.2016
PE576.657v01-00
 
B8-0289/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie utworzenia komisji ds. działalności turystycznej w celu wzmocnienie polityki zatrudnienia ludzi młodych


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie utworzenia komisji ds. działalności turystycznej w celu wzmocnienie polityki zatrudnienia ludzi młodych  
B8-0289/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że europejski sektor turystyki ma doskonały potencjał konkurencyjny w wymiarze ogólnoświatowym, który mógłby zostać wykorzystany na rzecz wzrostu i rozwoju;

B.  mając na uwadze, że dane gospodarcze w tej dziedzinie potwierdzają, że turystyka jest istotnym elementem wdrażania pomyślnej polityki zatrudnienia, zwłaszcza w zakresie zatrudnienia ludzi młodych;

C.  mając na uwadze, że Parlament Europejski wyraził już swoje zdanie w tej dziedzinie w istotnych rezolucjach poświęconych zagadnieniu turystyki;

1.  uważa za istotne przypomnienie, że zagadnienie rozwoju turystyki międzynarodowej należy traktować priorytetowo;

2.  proponuje podjęcie działań ustawodawczych mających na celu określenie przepisów w dziedzinie turystyki, poprzez utworzenie komisji ds. działalności turystycznej z myślą o wzmocnieniu polityki zatrudnienia ludzi młodych.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności