PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 375kWORD 60k
17.2.2016
PE576.657v01-00
 
B8-0289/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la înființarea de comisii pentru activitatea turistică în scopul consolidării politicii de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor


Gianluca Buonanno

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la înființarea de comisii pentru activitatea turistică în scopul consolidării politicii de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor  
B8-0289/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât turismul european posedă un excelent potențial competitiv pe plan internațional în favoarea creșterii economice și a dezvoltării;

B.  întrucât datele economice din domeniu confirmă faptul că sectorul turismului este un element esențial pentru reușita politicii din domeniul muncii, în special pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor;

C.  întrucât Parlamentul European s-a pronunțat deja, prin intermediul unor rezoluții importante, cu privire la turism,

1.  consideră necesar să se reafirme că tema privind dezvoltarea turismului internațional trebuie considerată prioritară;

2.  propune o intervenție legislativă care să definească normele în materie de turism, prin înființarea de comisii pentru activitatea turistică în scopul consolidării politicii de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor.

Notă juridică - Politica de confidențialitate