NÁVRH UZNESENIA
PDF 237kWORD 59k
17.2.2016
PE576.657v01-00
 
B8-0289/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o zriadení komisií pre cestovný ruch na účely posilnenia politiky zamestnanosti mladých ľudí


Gianluca Buonanno

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o zriadení komisií pre cestovný ruch na účely posilnenia politiky zamestnanosti mladých ľudí  
B8-0289/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže potenciálne konkurenčné výhody európskeho cestovného ruchu podporujúce rast a rozvoj sú v medzinárodnom porovnaní jedinečné;

B.  keďže hospodárske údaje z tejto oblasti potvrdzujú, že cestovný ruch je hlavným prvkom na vytvorenie úspešnej politiky zamestnanosti, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť mladých ľudí;

C.  keďže Európsky parlament sa k cestovnému ruchu už vyjadril v niekoľkých dôležitých uzneseniach;

1.  považuje za vhodné pripomenúť, že otázka rozvoja medzinárodného cestovného ruchu by mala byť prioritou;

2.  navrhuje uskutočniť legislatívne kroky, ktoré povedú k vypracovaniu predpisov upravujúcich odvetvie cestovného ruchu, a to prostredníctvom zriadenia komisií pre cestovný ruch so zameraním na posilnenie politiky zamestnanosti mladých ľudí.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia