NÁVRH USNESENÍ
PDF 239kWORD 59k
17.2.2016
PE576.658v01-00
 
B8-0290/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o ochraně evropské oceli


Dominique Bilde, Steeve Briois

Návrh usnesení Evropského parlamentu o ochraně evropské oceli  
B8-0290/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že evropské ocelářské podniky silně trpí pod přílivem levné čínské oceli;

B.  vzhledem k tomu, že podle sdružení Eurofer zaniklo ve třetím čtvrtletí roku 2015 v evropském ocelářském průmyslu na 5 000 pracovních míst;

C.  vzhledem k tomu, že ceny oceli značně poklesly a že čínská ocel je na evropském trhu nabízena za 290 eur za tunu, zatímco např. u oceli z Florange je to 360 eur;

D.  vzhledem k tomu, že většina čínských firem jsou státní podniky, které dostávají státní podporu a jejichž hlavním cílem je prodej za každou cenu bez ohledu na to, zda je ekonomicky výnosný;

E.  vzhledem k antidumpingovému šetření Evropské unie týkajícímu se čínské ploché oceli;

1.  vyzývá Komisi, aby zavedla trvalá protekcionistická opatření jako např. uvalení daní na čínskou ocel a výrobky z nerezové oceli, které by v úplnosti pokryly dumpingové rozpětí u těchto výrobků;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal společně se jmény signatářů Komisi, Radě a členským státům.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí