FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 153kWORD 57k
17.2.2016
PE576.658v01-00
 
B8-0290/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om beskyttelse af den europæiske stålindustri


Dominique Bilde, Steeve Briois

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om beskyttelse af den europæiske stålindustri  
B8-0290/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at de europæiske stålarbejdere er hårdt ramt af stigningen i den billige kinesiske stål;

B.  der henviser til, at 5 000 arbejdspladser ifølge Eurofer er gået tabt i tredje kvartal af 2015 i den europæiske stålindustri;

C.  der henviser til, at prisen på stål er faldet drastisk, og at den kinesiske stål sælges på det europæiske marked til 290 EUR pr. ton sammenlignet med 360 EUR i Florange;

D.  der henviser til, at størstedelen af de kinesiske virksomheder er offentlige virksomheder, der modtager støtte fra staten, og at salg for enhver pris er den primære målsætning frem for økonomisk rentabilitet;

E.  der henviser til EU's antidumpingundersøgelse vedrørende kinesisk fladstål;

1.  opfordrer Kommissionen til at træffe permanente protektionistiske foranstaltninger, som f.eks. indførelse af afgifter på kinesisk stål og rustfri produkter, der dækker hele dumpingmargenen for disse produkter;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning med angivelse af underskrivernes navne til Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik