RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 151kWORD 58k
17.2.2016
PE576.658v01-00
 
B8-0290/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


Euroopa terase kaitsmise kohta


Dominique Bilde, Steeve Briois

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Euroopa terase kaitsmise kohta  
B8-0290/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Euroopa terasetootjaid mõjutab rängalt madalama hinnaga Hiina terase sissevool;

B.  arvestades, et Euroferi andmetel kadus Euroopa terasetööstuses 2015. aasta kolmandal trimestril 5000 töökohta;

C.  arvestades, et terase hind on järsult langenud ja et Hiina teras jõuab Euroopa turule hinnaga 290 eurot tonn, seevastu näiteks Florange’is toodetud terase hind on 360 eurot tonn;

D.  arvestades, et enamik Hiina terasetootjaist on riigilt toetust saavad riigiettevõtted, kelle prioriteet on müük iga hinna eest, mitte majanduslik tasuvus;

E.  arvestades Euroopa Liidu dumpinguvastast uurimist Hiina terasest lehtvaltstoodete suhtes;

1.  palub komisjonil kehtestada Hiina terase ja roostevabade toodete suhtes alalised kaitsemeetmed, nagu näiteks maksud, mis kataksid nende toodete dumpingumarginaali;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos allakirjutanute nimedega komisjonile, nõukogule ja liikmesriikidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika