REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 380kWORD 284k
17.2.2016
PE576.658v01-00
 
B8-0290/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par Eiropas tērauda aizsardzību


Dominique Bilde, Steeve Briois

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas tērauda aizsardzību  
B8-0290/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Eiropas tērauda ražotāji vissmagāk jūt aizvien lielāku Ķīnas lētā tērauda radīto triecienu;

B.  tā kā Eiropas Tērauda ražotāju asociācijas (EUROFER) dati liecina, ka 2015. gada trešajā ceturksnī Eiropas tērauda rūpniecībā ir likvidēti 5000 darbvietu;

C.  tā kā tērauda cenas ir stipri kritušās un tā kā Ķīnā ražotā tērauda cena Eiropas tirgū ir EUR 290 par tonnu, salīdzinot, piemēram, ar EUR 360 par tonnu Floranžā (Florange) ražota tērauda;

D.  tā kā vairums Ķīnas uzņēmējsabiedrību ir valsts uzņēmumi, kas saņem valsts atbalstu, un tā kā to galvenais mērķis ir pārdot par katru cenu, nevis nodrošināt ekonomisko rentabilitāti;

E.  tā kā Eiropas Savienība veic antidempinga izmeklēšanu attiecībā uz Ķīnā ražotajiem tērauda velmējumiem,

1.  prasa, lai Komisija sāktu īstenot pastāvīgus protekcionisma pasākumus, piemēram, apliktu Ķīnā ražotu tēraudu un nerūsējošā tērauda izstrādājumus ar nodokļiem, kas pilnībā sedz attiecīgo ražojumu dempinga starpību;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar parakstītāju vārdiem nosūtīt Komisijai, Padomei un dalībvalstīm.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika