ONTWERPRESOLUTIE
PDF 152kWORD 57k
17.2.2016
PE576.658v01-00
 
B8-0290/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de bescherming van de Europese staalindustrie


Dominique Bilde, Steeve Briois

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de bescherming van de Europese staalindustrie  
B8-0290/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de Europese staalproducenten zeer zwaar worden getroffen door de invoer van Chinees staal tegen een lage prijs;

B.  overwegende dat volgens Eurofer 5 000 banen in de Europese staalindustrie verloren zijn gegaan tijdens het derde trimester van 2015;

C.  overwegende dat de prijs van staal enorm is gezakt en dat Chinees staal op de Europese markt wordt gebracht aan 290 EUR per ton, terwijl staal van bijvoorbeeld Florange 360 EUR per ton kost;

D.  overwegende dat het merendeel van de Chinese bedrijven openbare ondernemingen zijn die staatssteun ontvangen, en dat het voornaamste doel de verkoop tegen welke prijs dan ook is veeleer dan economische rendabiliteit;

E.  overwegende dat de Europese Unie een anti-dumpingonderzoek voert naar Chinees platstaal;

1.  vraagt de Commissie permanente protectionistische maatregelen te treffen, zoals de heffing van een belasting op staal en roestvrije producten uit China die de dumpingsmarge van deze producten helemaal dekt;

2.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie met de namen van de ondertekenaars te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de lidstaten.

Juridische mededeling - Privacybeleid