PROJEKT REZOLUCJI
PDF 225kWORD 59k
17.2.2016
PE576.658v01-00
 
B8-0290/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie ochrony europejskiej stali


Dominique Bilde, Steeve Briois

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony europejskiej stali  
B8-0290/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że hutnicy europejscy dotkliwie odczuwają zalanie rynku stalą z Chin po niskich cenach;

B.  mając na uwadze, że według Eurofer w trzecim kwartale 2015 r. 5 000 miejsc pracy w europejskim przemyśle hutniczym zostało zlikwidowanych;

C.  mając na uwadze, że ceny stali znacznie spadły, a stal z Chin na rynku europejskim jest sprzedawana po 290 EUR za tonę, w porównaniu z np. 360 EUR we Florange;

D.  mając na uwadze, że większość chińskich przedsiębiorstw to przedsiębiorstwa publiczne wspierane przez państwo i że raczej sprzedaż za wszelką cenę, a nie rentowność, jest ich podstawowym celem;

E.  mając na uwadze dochodzenie antydumpingowe UE w sprawie stali płaskiej;

1.  wzywa Komisję do wprowadzenia stałych środków protekcjonistycznych, takich jak nałożenie opłat na stali z Chin i wyroby ze stali nierdzewnej całkowicie obejmujące margines dumpingu tych produktów;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z nazwiskami sygnatariuszy Komisji, Radzie i państwom członkowskim.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności