PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 377kWORD 61k
17.2.2016
PE576.658v01-00
 
B8-0290/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la protecția oțelului european


Dominique Bilde, Steeve Briois

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la protecția oțelului european  
B8-0290/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât întreprinderile siderurgice europene sunt foarte afectate de importurile masive de oțel din China la prețuri scăzute;

B.  întrucât, potrivit Eurofer, industria siderurgică europeană a pierdut 5 000 de locuri de muncă în al treilea trimestru al anului 2015;

C.  întrucât prețul oțelului a scăzut dramatic, iar oțelul produs în China ajunge pe piața europeană cu 290 EUR/tonă, în comparație cu 360 EUR cât costă oțelul produs la Florange, de exemplu;

D.  întrucât majoritatea societăților chineze sunt întreprinderi publice sprijinite de stat, iar vânzarea cu orice preț reprezintă obiectivul primordial, mai degrabă decât rentabilitatea economică;

E.  întrucât Uniunea Europeană desfășoară o anchetă antidumping privind oțelul lat chinez,

1.  solicită Comisiei să ia măsuri protecționiste, cum ar fi impunerea de taxe pentru oțelul chinez și produsele din oțel inoxidabil care să acopere în întregime marja de dumping a acestor produse;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu numele semnatarilor, Comisiei, Consiliului și statelor membre.

Notă juridică - Politica de confidențialitate