FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 57k
17.2.2016
PE576.658v01-00
 
B8-0290/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om skydd för EU:s stålindustri


Dominique Bilde, Steeve Briois

Förslag till Europaparlamentets resolution om skydd för EU:s stålindustri  
B8-0290/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU:s stålindustri drabbas hårt av billigt stål från Kina.

B.  Enligt Eurofer försvann 5 000 arbeten från EU:s stålindustri under det tredje kvartalet 2015.

C.  Stålpriserna har fallit kraftigt, och det kinesiska stålet säljs i EU för 290 euro per ton, mot 360 euro i Florange, till exempel.

D.  De flesta av de kinesiska företagen är offentligägda och får statligt stöd, och att sälja till varje pris som helst är deras främsta mål snarare än ekonomisk lönsamhet.

E.  EU:s antidumpingsutredning om kinesisk tunnplåt.

1.  Europaparlamentet kräver att kommissionen inför permanenta skyddsåtgärder, t.ex. tullar på kinesiskt stål och rostfria produkter som täcker hela dumpningsmarginalen på produkterna.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution tillsammans med namnen på undertecknarna till kommissionen, rådet och medlemsstaterna.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy