NÁVRH USNESENÍ
PDF 241kWORD 61k
17.2.2016
PE576.659v01-00
 
B8-0291/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o přepracování právních předpisů v oblasti odlesňovacích zásahů a konzervační ochrany horských přírodních prostředí


Gianluca Buonanno

Návrh usnesení Evropského parlamentu o přepracování právních předpisů v oblasti odlesňovacích zásahů a konzervační ochrany horských přírodních prostředí  
B8-0291/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že nadměrný lesní porost se v mnohých horských oblastech stává hrozbou pro životní prostředí;

B.  vzhledem k tomu, že řádné monitorování lesů v mnoha případech zabraňuje v období dlouhodobého sucha požárům a nevratným poškozením jak přírody, tak obytných jednotek nacházejících se v blízkosti těchto lesů;

C.  vzhledem k tomu, že pravomoci v oblasti těžby dřeva mají četní provozovatelé, například přírodní parky nebo rezervace, horské obce, atd.;

D.  vzhledem k tomu, že správné odlesňovací zásahy přispívají kromě bezpečnosti také k úpravě oblastí zasažených možnými sesuvy půdy, k lepšímu využití daných oblastí pro zemědělství a pastevectví, k zachování biologické rozmanitosti a krajiny a k oživení zemědělství v horských a podhorských oblastech;

1.  považuje tudíž za nezbytné věnovat větší pozornost problému odlesňování, který je třeba považovat za prioritní;

2.  navrhuje právní úpravu, která by definovala zásahy v oblasti odlesňování a konzervační ochrany horských přírodních prostředí, a to podporou nových strategií a zřízením pracovních skupin, které by se zabývaly potřebnou obnovou životního prostředí.

Právní upozornění - Ochrana soukromí