FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 152kWORD 58k
17.2.2016
PE576.659v01-00
 
B8-0291/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om redefinering af lovgivningen vedrørende skovrydning og bevarende beskyttelse af naturmiljøer i bjergene


Gianluca Buonanno

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om redefinering af lovgivningen vedrørende skovrydning og bevarende beskyttelse af naturmiljøer i bjergene  
B8-0291/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at de store skovarealer, som findes i mange bjergegne, er i færd med at blive til fare for miljøet;

B.  der henviser til, at passende overvågning af skovarealer i langvarige tørkeperioder i mange tilfælde kan forebygge brande og uoprettelige skader såvel på naturen som på bebyggelser i nærheden;

C.  der henviser til, at beføjelserne med hensyn til skovrydning er fordelt blandt talrige instanser, eksempelvis naturparker og -reservater, kommuner i bjergegnene osv.;

D.  der henviser til, at veludført skovrydning ud over sikkerheden gavner stabiliseringen af områder, der er ramt af eventuelle hydrogeologiske ubalancer, forbedring af fremkommeligheden i landområderne, bevarelsen af biodiversiteten og landskabet og genoptagelse af landbrugsdriften i bjerge og højtbeliggende områder;

1.  finder det derfor nødvendigt at være mere opmærksom på problemet med skovrydninger, som skal have højeste prioritet;

2.  foreslår et lovgivningsmæssigt initiativ til fastlæggelse af tiltag med hensyn til skovrydning og bevarende beskyttelse af naturmiljøer i bjergene, som fremmer skabelsen af nye strategier og nedsættelsen af arbejdsgrupper til undersøgelse af, hvilke tiltag til miljømæssig sanering der er påkrævede.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik