RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 147kWORD 58k
17.2.2016
PE576.659v01-00
 
B8-0291/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


metsade raiemeetmeid ning loodusliku mägikeskkonna kaitset käsitlevate õigusaktide läbivaatamise kohta


Gianluca Buonanno

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek metsade raiemeetmeid ning loodusliku mägikeskkonna kaitset käsitlevate õigusaktide läbivaatamise kohta  
B8-0291/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et metsade liigne tihendus paljudes mägipiirkondades hakkab ohustama keskkonda;

B.  arvestades, et metsapiirkondade nõuetekohane seire aitab põuaperioodidel paljudel juhtudel ära hoida tulekahjusid ning heastamatut kahju nii loodusele kui ka lähikonna asustatud aladele;

C.  arvestades, et raie eest vastutavad paljud haldusasutused, nagu pargid ja looduskaitsealad, mägipiirkondade omavalitsused jt;

D.  arvestades, et nõuetekohased raiemeetmed aitavad lisaks ohutusele kaasa ka parandustöödele võimalike maalihete ohus olevate piirkondade kindlustamisel, maanteede olukorra parandamisele põllumajandustootjate ja karjakasvatajate huvides, bioloogilisele mitmekesisusele ja maastikukaitsele ning põllumajanduslikule tegevusele mägedes ja mäenõlvadel;

1.  peab vajalikuks osutada raie küsimusele rohkem tähelepanu ja pidada seda prioriteetseks küsimuseks;

2.  palub teha ettepanek õigusakti kohta, millega määrataks kindlaks raiemeetmed ja kaitstaks looduslikku mägikeskkonda ning edendataks uute strateegiate loomist ja keskkonna taastamiseks vajalikke meetmeid uurivate töörühmade moodustamist.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika