PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 237kWORD 61k
17.2.2016
PE576.659v01-00
 
B8-0291/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o redefiniranju propisa u području sječe i očuvanja prirodnih planinskih područja


Gianluca Buonanno

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o redefiniranju propisa u području sječe i očuvanja prirodnih planinskih područja  
B8-0291/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da u mnogim planinskim područjima prevelika rasprostranjenost šuma postaje opasna za okoliš;

B.  budući da se u mnogim slučajevima pravilnim nadzorom šumskih područja u razdobljima dugotrajne suše sprečavaju požari i nepopravljiva šteta za prirodu i obližnja naselja;

C.  budući da su za sječu nadležni mnogi subjekti za upravljanje, kao parkovi i rezervati prirode, planinske zajednice itd.;

D.  budući da se pravilnom sječom doprinosi sigurnosti, ali i obnovi područja pogođenih erozijama i klizištima, poboljšanju prohodnosti putova koje upotrebljavaju poljoprivrednici i stočari, očuvanju biološke raznolikosti i krajolika te oživljavanju poljoprivrede u planinskim i brdskim područjima;

1.  stoga smatra da je potrebno posvetiti veću pozornost problemu sječe koji se treba smatrati prioritetom;

2.  predlaže da se donesu zakonodavne mjere kojima će se regulirati djelovanje u području sječe i očuvanja prirodnih planinskih područja te omogućiti izrada novih strategija i uspostava radnih grupa koje će proučiti potrebnu sanaciju okoliša.

 

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti