REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 379kWORD 60k
17.2.2016
PE576.659v01-00
 
B8-0291/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par jauna regulējuma izstrādi kalnu dabisko dzīvotņu atmežošanas un aizsardzības pasākumiem


Gianluca Buonanno

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauna regulējuma izstrādi kalnu dabisko dzīvotņu atmežošanas un aizsardzības pasākumiem  
B8-0291/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā pārmērīgs apmežojums daudzos kalnu apvidos kļūst par vides apdraudējumu;

B.  tā kā bieži vien pienācīga mežaino teritoriju uzraudzība ilgākos sausuma periodos novērš ugunsgrēkus un neatgriezenisku kaitējumu gan dabai, gan tuvumā esošām apdzīvotām vietām;

C.  tā kā kompetence atmežošanas jomā ir nepieciešama daudzām apsaimniekošanas struktūrām, piemēram, dabas parkiem vai rezervātiem, kalnu kopienām u. c.;

D.  tā kā pareizi atmežošanas pasākumi veicina ne tikai drošību, bet arī to teritoriju sakārtošanu, kuras var skart hidroģeoloģiska nestabilitāte, ceļu uzlabošanu ganību lopkopības vajadzībām, bioloģiskās daudzveidības un ainavu saglabāšanu un lauksaimniecības atjaunošanu kalnu un pakalnu apgabalos,

1.  uzskata, ka atmežošanas problēmai, kas būtu jāvērtē kā prioritāra, ir jāpievērš īpaša uzmanība;

2.  ierosina pieņemt leģislatīvu aktu, kurā būtu paredzēti kalnu dabisko dzīvotņu atmežošanas un saglabājošas aizsardzības pasākumi, veicinot jaunu stratēģiju izstrādi un darba grupu izveidi, kas izvērtētu nepieciešamās vides atveseļošanas darbības.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika