ONTWERPRESOLUTIE
PDF 151kWORD 59k
17.2.2016
PE576.659v01-00
 
B8-0291/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de herdefiniëring van wetgeving op het vlak van ontbossingsmaatregelen en het conservatief behoud van natuurlijke bergomgevingen


Gianluca Buonanno

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de herdefiniëring van wetgeving op het vlak van ontbossingsmaatregelen en het conservatief behoud van natuurlijke bergomgevingen  
B8-0291/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de buitensporige aanwezigheid van bossen en wouden in veel bergregio's een gevaar voor het milieu aan het worden is;

B.  overwegende dat de correcte monitoring van bosrijke gebieden in veel gevallen, tijdens perioden van aanhoudende droogte, branden en onherroepelijke schade aan de natuur en aan naburige woonkernen kan voorkomen;

C.  overwegende dat de bevoegdheden op het vlak van ontbossing verspreid zijn over verschillende beheersorganen, zoals natuurparken of -reservaten, berggemeenten enz.;

D.  overwegende dat correcte ontbossingsmaatregelen niet alleen bevorderlijk zijn voor de veiligheid, maar ook voor de inrichting van door eventuele landverschuiving getroffen zones, de verbetering van de begaanbaarheid van landwegen, het behoud van de biodiversiteit en het landschap en het herstel van de landbouw in bergachtig en heuvelachtig gebied;

1.  vindt echter dat meer aandacht moet worden besteed aan het probleem van ontbossing, dat prioriteit moet krijgen;

2.  stelt een wetgevingsoptreden voor met het oog op een definiëring van ontbossingsmaatregelen en het conservatief behoud van natuurlijke bergomgevingen door de opstelling van nieuwe strategieën en de oprichting van werkgroepen die het noodzakelijke ecologische herstel bestuderen.

 

Juridische mededeling - Privacybeleid