NÁVRH UZNESENIA
PDF 239kWORD 60k
17.2.2016
PE576.659v01-00
 
B8-0291/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o prepracovaní predpisov v oblasti odlesňovacích zásahov a konzervačnej ochrany horských prírodných prostredí


Gianluca Buonanno

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o prepracovaní predpisov v oblasti odlesňovacích zásahov a konzervačnej ochrany horských prírodných prostredí  
B8-0291/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže nadmerný lesný porast sa v mnohých horských oblastiach stáva hrozbou pre životné prostredie;

B.  keďže riadne monitorovanie lesov v mnohých prípadoch zabraňuje v období dlhodobého sucha požiarom a nezvratnému poškodeniu ako prírody, tak aj obytných jednotiek nachádzajúcich sa v blízkosti týchto lesov;

C.  keďže právomoci v oblasti ťažby dreva má množstvo správcov, ako sú prírodné parky alebo rezervácie, horské obce atď.;

D.  keďže správne odlesňovacie zásahy okrem bezpečnosti prispievajú k úprave oblastí zasiahnutých možnými zosuvmi pôdy, k lepšiemu využitiu daných oblastí pre poľnohospodárstvo a pastierstvo, k zachovaniu biodiverzity a krajiny a k oživeniu poľnohospodárstva v horských a podhorských oblastiach;

1.  považuje preto za potrebné venovať väčšiu pozornosť problému odlesňovania, ktorý je nutné považovať za prioritu;

2.  navrhuje, aby sa prijal právny predpis, ktorý by vymedzil zásahy v oblasti odlesňovania a konzervačnej ochrany horských prírodných prostredí, a to podporou nových stratégií a zriadením pracovných skupín, ktoré by sa zaoberali potrebnou obnovou životného prostredia.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia