PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 298kWORD 60k
18.2.2016
PE576.668v01-00
 
B8-0296/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o preoblikovanju predpisov glede prisotnosti pesticidov v uvoženih kmetijskih proizvodih v Evropski uniji


Gianluca Buonanno

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o preoblikovanju predpisov glede prisotnosti pesticidov v uvoženih kmetijskih proizvodih v Evropski uniji  
B8-0296/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker se v Evropsko unijo uvaža vse več kmetijskih proizvodov iz držav, v katerih merila za pridelavo niso povsem pregledna;

B.  ker se zaradi razširjenosti pesticidov pri številnih kmetijskih proizvodih ne spoštujejo mejne vrednosti;

C.  ker bi v sedanjih razmerah te proizvode lahko uporabili tudi za izdelke z oznako „bio“, kar bi škodovalo vsej proizvodni panogi; ker bi to lahko škodovalo zdravju potrošnikov, posledice pa bi neposredno obremenile javne izdatke za zdravstvo;

1.  meni, da je treba temu problemu nameniti več pozornosti in ga obravnavati prednostno;

2.  predlaga zakonodajni ukrep, s katerim bi dokončno uredili predpise o proizvodnji izdelkov z oznako „bio“.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov