RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 149kWORD 58k
23.2.2016
PE576.669v01-00
 
B8-0297/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


rahvusvahelise põllumajandusliku toidutööstuse ressursside kaitsemeetmeid käsitlevate õigusnormide kohandamise kohta


Gianluca Buonanno

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek rahvusvahelise põllumajandusliku toidutööstuse ressursside kaitsemeetmeid käsitlevate õigusnormide kohandamise kohta  
B8-0297/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et kõnealuse valdkonna organisatsioonid on hoiatanud Euroopa õigusnormide tagajärgede eest, sest need ei tundu nõuetekohaselt kaitsvat põllumajandusloomade hinnalist geneetilist ressurssi;

B.  arvestades, et ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon FAO sedastas põllumajandusloomade geneetilise ressursi seisundit käsitlevas uuringus, et mitmes Euroopa riigis on ligikaudu 17 % põllumajandusloomade tõugudest väljasuremise ohus;

C.  arvestades, et ainuüksi Itaalias on selle sektori väärtus 17,3 miljardit eurot, mis moodustab 35 % kogu riigi põllumajanduslikust toidutööstusest, ning selles töötab ligikaudu 800 tuhat inimest;

D.  arvestades, et ei tohi alahinnata traditsiooniliste tõugude väljasuremise ohtu, mis on üha suurem eriti mägipiirkondades, võttes arvesse teemakohaseid uuringuid, mille andmetel on viimase 10 aasta jooksu juba kadunud kaks miljonit looma, sealhulgas lehmi, sigu ja lambaid;

1.  peab vajalikuks pöörata sellele prioriteetsele küsimusele rohkem tähelepanu;

2.  teeb ettepaneku koostada õigusakt, millega kohandatakse selle valdkonna õigusnorme, et kaitsta rahvusvahelise põllumajandusliku toidutööstuse hindamatut geneetilist ressurssi.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika