PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 301kWORD 59k
23.2.2016
PE576.669v01-00
 
B8-0297/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o preoblikovanju predpisov v zvezi z ukrepi za varovanje virov v mednarodnem agroživilskem sektorju


Gianluca Buonanno

B8‑0297/2016 Predlog resolucije Evropskega parlamenta o preoblikovanju predpisov v zvezi z ukrepi za varovanje virov v mednarodnem agroživilskem sektorju  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker so medpanožne organizacije na mednarodni ravni opozorile na posledice evropskih predpisov, katerih namen očitno ni ustrezno zavarovati dragoceni vir vzrejnih živali;

B.  ker Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) v študiji o stanju genskih virov vzrejnih živali razkriva, da okoli 17 % pasmam vzrejnih živali v različnih evropskih državah grozi izumrtje;

C.  ker je samo v Italiji sektor vreden 17,3 milijarde EUR, kar pomeni 35 % celotnega nacionalnega agroživilskega sektorja, in ker je v njem zaposlenih okoli 800 tisoč oseb;

D.  ker ne smemo podcenjevati nevarnosti izumrtja starih pasem, ki je v gorskih predelih vse večja, saj študije v zvezi s tem razkrivajo, da sta v zadnjih 10 letih izumrla že dva milijona živali, med njimi krave, prašiči in ovce;

1.  meni, da je treba temu vprašanju nameniti večjo pozornost in ga obravnavati prednostno;

2.  predlaga zakonodajni ukrep za preoblikovanje ustreznih predpisov, s katerimi bi zaščitili pomembne genske vire v mednarodnem agroživilskem sektorju.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov