PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 236kWORD 61k
22.2.2016
PE576.670v01-00
 
B8-0298/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o zaštiti interesa potrošača


Aldo Patriciello

Prijedlog Rezolucije Europskog parlamenta o zaštiti interesa potrošača  
B8-0298/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2005.,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je polovicom sedamdesetih godina prošlog stoljeća Unija započela s usklađivanjem nacionalnih normi ne bi li se time europskim potrošačima zajamčila jednako visoka razina zaštite na cijelom jedinstvenom tržištu;

B.  budući da se europskom politikom za zaštitu potrošača nastoje zaštititi njihovi interesi, zdravlje i sigurnost, kako se i navodi u članku 169. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

C.  budući da postojeći nacionalni sporazumi o primjeni zakonodavstva kojim se štite interesi potrošača nisu prilagođeni problemima koje sa sobom nosi provedba propisa na unutarnjem tržištu i da trenutačno nije moguće jamčiti djelotvornu i učinkovitu suradnju u području izvršenja pripadajućih propisa;

1.  traži od Komisije da razradi plan za uklanjanje tih prepreka koje stvaraju nesigurnosti kada je riječ o pravima potrošača i podrivaju njihovo povjerenje u jedinstveno tržište.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti