PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 375kWORD 60k
22.2.2016
PE576.670v01-00
 
B8-0298/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la apărarea intereselor consumatorilor


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la apărarea intereselor consumatorilor  
B8-0298/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere Directiva 2005/29/CE Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât de la jumătatea anilor '70 Uniunea a început armonizarea normelor naționale pentru a garanta consumatorilor europeni un nivel de protecție la fel de ridicat pe tot cuprinsul pieței unice;

B.  întrucât politica europeană în folosul consumatorilor urmărește să apere interesele, sănătatea și siguranța consumatorilor, așa cum se precizează la articolul 169 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

C.  întrucât acordurile naționale existente referitoare la implementarea legislației privind apărarea intereselor consumatorilor nu sunt adaptate la problemele puse de aplicarea legislației pe piața internă și în momentul de față nu se poate garanta o cooperare de succes și eficientă în privința executării normelor aplicabile;

1.  solicită Comisiei să elaboreze un plan vizând depășirea unor asemenea obstacole care provoacă nesiguranță în privința drepturilor de care beneficiază consumatorii și compromit încrederea în piața internă.

Notă juridică - Politica de confidențialitate