PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 297kWORD 58k
22.2.2016
PE576.670v01-00
 
B8-0298/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o varstvu interesov potrošnikov


Aldo Patriciello

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o varstvu interesov potrošnikov  
B8-0298/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Direktive 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2005,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker je Unija sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja začela s harmonizacijo nacionalnih predpisov, da bi evropskim potrošnikom zagotovila enako visoko raven varstva po vsem enotnem trgu;

B.  ker je namen evropske politike o varstvu potrošnikov varovati interese, zdravje in varnost potrošnikov, kot je zapisano v členu 169 Pogodbe o delovanju Evropske unije;

C.  ker obstoječi nacionalni sporazumi o izvajanju zakonodaje o varstvu interesov potrošnikov niso prilagojeni izzivom, ki se pojavljajo pri izvajanju predpisov na notranjem trgu, in ker trenutno ni mogoče zagotoviti učinkovitega in uspešnega sodelovanja pri izvajanju ustreznih predpisov;

1.  poziva Komisijo, naj pripravi načrt za odpravo teh ovir, ki povzročajo negotovost glede pravic potrošnikov in zmanjšujejo njihovo zaupanje v notranji trg.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov