RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 148kWORD 58k
23.2.2016
PE576.671v01-00
 
B8-0299/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


rahvusvahelise kuritegevuse kohta


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek rahvusvahelise kuritegevuse kohta  
B8-0299/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi 11. juuni 2013. aasta resolutsiooni (2012/2117(INI)),

–  võttes arvesse resolutsiooni nõukogu resolutsiooni eelnõu kohta (9986/98 – C4-0494/98);

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et traditsioonilised kuritegelikud organisatsioonid on järk-järgult laiendanud oma tegevusala rahvusvahelisele tasandile ning kasutavad ära liidusiseste piiride avanemisest tulenevaid võimalusi ja loovad liite muude riikide kuritegelike organisatsioonidega;

B.  arvestades, et vaid väga harva puudub kuritegelikel organisatsioonidel rahvusvaheline mõõde ning et just see on kõige suurem nähtamatu oht Euroopa Liidu kodanike turvalisusele ja heaolule, kusjuures kodanikke ei ole rahvusvahelise kuritegevuse hüppelisest kasvust teavitatud;

C.  arvestades, et paljud liidu elanikud on vaesed ja töötud, rahvusvaheline kuritegevus aga kasvab aasta-aastalt;

1.  palub komisjonil võtta meetmeid, millega parandatakse inimeste juurdepääsu tööhõivele ja sotsiaalkaitsele, kuna vaesus annab organiseeritud kuritegevusele tõuke ja organiseeritud kuritegevus kasutab seda ära.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika