PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 377kWORD 60k
23.2.2016
PE576.671v01-00
 
B8-0299/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la criminalitatea transfrontalieră


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la criminalitatea transfrontalieră  
B8-0299/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluția Parlamentului European din 11 iunie 2013 (2012/2117(INI)),

–  având în vedere rezoluția referitoare la proiectul de rezoluție a Consiliului (9986/98 – C4-0494/98);

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât tradiționalele organizații criminale și-au extins treptat propria rază de acțiune la nivel internațional, exploatând oportunitățile folosite de deschiderea frontierelor interne ale Uniunii, făcând alianțe cu grupuri criminale din alte țări;

B.  întrucât este foarte rar ca un grup de criminalitate organizată să nu aibă o dimensiune transfrontalieră; întrucât aceasta este cea mai mare amenințare invizibilă pentru siguranța și prosperitatea cetățenilor europeni; întrucât cetățenii europeni nu au fost informați de creșterea exponențială a infracționalității transfrontaliere;

C.  întrucât mulți cetățeni ai Uniunii trăiesc în sărăcie și șomaj, în timp ce infracționalitatea transfrontalieră crește de la an la an;

1.  solicită Comisiei să încerce să amelioreze accesul persoanelor la locuri de muncă și protecție socială, având în vedere că sărăcia este un factor determinant al criminalității organizate, în sensul în care este exploatată de aceasta din urmă.

Notă juridică - Politica de confidențialitate