PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 370kWORD 79k
23. 2. 2016
PE576.671v01-00
 
B8-0299/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o čezmejnem kriminalu


Aldo Patriciello

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o čezmejnem kriminalu  
B8‑0299/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 11. junija 2013 (2012/2117(INI)),

–  ob upoštevanju resolucije o osnutku resolucije Sveta (9986/98 – C4-0494/98);

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker so tradicionalne kriminalne združbe postopoma razširile področja svojega delovanja na mednarodno raven z izkoriščanjem priložnosti, ki jih ponujajo odprte notranje meje Unije, in prek povezovanja s kriminalnimi skupinami iz drugih držav;

B.  ker imajo organizirane kriminalne združbe skoraj vedno čezmejne razsežnosti in ker je to največja nevidna grožnja varnosti in blaginji evropskih državljanov, ki se ne zavedajo izjemno hitrega porasta čezmejnega kriminala;

C.  ker mnogi državljani Unije živijo v revščini in so nezaposleni, obseg čezmejnega kriminala pa se vsako leto povečuje;

1.  poziva Komisijo, naj si prizadeva izboljšati dostop ljudi do zaposlitve in socialnega varstva, ker je revščina dejavnik, ki spodbuja organizirani kriminal, zato se slednji lahko z njo okoristi.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov