NÁVRH USNESENÍ
PDF 244kWORD 59k
23.2.2016
PE576.674v01-00
 
B8-0302/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o dohodě o spolupráci mezi Srbskem a NATO


Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Nicolas Bay

Návrh usnesení Evropského parlamentu o dohodě o spolupráci mezi Srbskem a NATO  
B8-0302/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v sobotu 20. února vyšly do ulic Bělehradu tisíce Srbů na protest proti zákonu potvrzujícímu dohodu o spolupráci s NATO, jenž byl podepsán dne 19. února, a požadovaly referendum;

B.  vzhledem k tomu, že podle nedávného průzkumu nesouhlasí s rozhodnutím prezidenta Nikoliće o schválení dohody s NATO 66 % až 85 % Srbů;

1.  zdůrazňuje, že během bombardování Jugoslávie letectvem NATO v únoru až červnu 1999 přišlo o život přinejmenším 2 500 osob, převážně civilistů;

2.  konstatuje, že pokud jde o zapojení do vojenských aliancí, přijal srbský parlament v roce 2007 usnesení o neutralitě Bělehradu;

3.  naléhavě vyzývá Radu, Komisi a vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, aby se obrátily na vládu a prezidenta Srbska s výzvou, aby byla respektována svrchovanost lidu a dodržovány bývalé články 2 a 21 Smlouvy o Evropské unii, článek 205 Smlouvy o fungování Evropské unie a usnesení o neutralitě z roku 2007;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce, místopředsedkyni Komise a vládě a prezidentovi Republiky Srbsko.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí