PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 386kWORD 60k
23.2.2016
PE576.674v01-00
 
B8-0302/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl Serbijos ir NATO bendradarbiavimo susitarimo


Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Nicolas Bay

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Serbijos ir NATO bendradarbiavimo susitarimo  
B8-0302/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi vasario 20 d., šeštadienį, protestuodami dėl to, kad vasario 19 d. pasirašytas įstatymas, kuriuo ratifikuojama bendradarbiavimo su NATO sutartis, ir siūlydami surengti referendumą, į Belgrado gatves išėjo tūkstančiai serbų;

B.  kadangi, remiantis neseniai atlikta apklausa, 66–85 proc. serbų nepritaria prezidento T. Nikoliciaus sprendimui patvirtinti sutartį su NATO;

1.  pabrėžia, kad per 1999 m. vasario–birželio mėn. Jugoslavijoje vykdytus NATO bombardavimus žuvo mažiausiai 2 500 žmonių, dauguma jų buvo civiliai gyventojai;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2007 m. Serbijos parlamentas patvirtino rezoliuciją, kurioje numatomas Belgrado neutralitetas karinių sąjungų atžvilgiu;

3.  ragina Tarybą, Komisiją ir vyriausiąją įgaliotinę ir pirmininko pavaduotoją paraginti Serbijos vyriausybę ir prezidentą gerbti žmonių valią, buvusius Europos Sąjungos sutarties 2 ir 21 straipsnius ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 205 straipsnį, taip pat 2007 m. rezoliuciją dėl neutraliteto;

4.  ragina Pirmininką perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, vyriausiajai įgaliotinei ir pirmininko pavaduotojai ir Serbijos Respublikos vyriausybei ir prezidentui.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika