REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 363kWORD 59k
23.2.2016
PE576.674v01-00
 
B8-0302/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par sadarbības nolīgumu starp Serbiju un NATO


Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Nicolas Bay

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sadarbības nolīgumu starp Serbiju un NATO  
B8-0302/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā sestdien, 20. februārī, tūkstošiem serbu izgāja Belgradas ielās, lai protestētu pret to, ka 19. februārī tika parakstīts likums par sadarbības nolīguma ar NATO apstiprināšanu un referenduma ierosināšanu;

B.  tā kā saskaņā ar nesen veiktas aptaujas datiem 66 % līdz 85 % Serbijas iedzīvotāju iebilst pret prezidenta T. Nikolic lēmumu apstiprināt nolīgumu ar NATO;

1.  uzsver, ka NATO veiktās bombardēšanas laikā no 1999. gada februāra līdz jūnijam Dienvidslāvijā tika nogalināti vismaz 2500 cilvēki, no kuriem lielākā daļa ir civiliedzīvotāji;

2.  norāda, ka 2007. gadā Serbijas Parlaments pieņēma rezolūciju par Belgradas neitralitāti attiecībā uz militārām aliansēm;

3.  mudina Padomi, Komisiju un PV/AP iejaukties, lai Serbijas valdība un prezidents ievērotu valsts suverenitāti, Līguma par Eiropas Savienību bijušo 2. un 21. pantu, Līguma par Eiropas Savienības darbību 205. pantu, kā arī 2007. gada rezolūciju par neitralitāti;

4.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, PV/AP un Serbijas Republikas valdībai un prezidentam.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika