PROJEKT REZOLUCJI
PDF 387kWORD 60k
23.2.2016
PE576.674v01-00
 
B8-0302/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu,


w sprawie umowy o współpracy między Serbią a NATO


Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Nicolas Bay

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie umowy o współpracy między Serbią a NATO  
B8-0302/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że tysiące Serbów wyszły na ulice Belgradu w sobotę 20 lutego br., aby zaprotestować przeciwko podpisaniu ustawy ratyfikującej umowę o współpracy z NATO i zaproponować referendum w tej sprawie;

B.  mając na uwadze, że według niedawnego sondażu 66% do 85% Serbów sprzeciwia się decyzji prezydenta Nikolicia o zatwierdzeniu umowy z NATO;

1.  podkreśla, że bombardowania prowadzone przez NATO w okresie od lutego do czerwca 1999 r. spowodowały śmierć co najmniej 2500 osób, w większości ludności cywilnej;

2.  zauważa, że w 2007 r. serbski parlament przyjął uchwałę o zachowaniu neutralności Serbii wobec porozumień militarnych;

3.  wzywa Radę, Komisję i Wysoką Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa do zwrócenia się do rządu i prezydenta Serbii o poszanowanie suwerenności narodu, (dawnych) art. 2 i 21 Traktatu o Unii Europejskiej, art. 205 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz uchwały z 2007 r. o neutralności;

4.  zwraca się do swojego przewodniczącego o przekazanie niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz rządowi i prezydentowi Republiki Serbii.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności