PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 376kWORD 60k
23.3.2016
PE576.675v01-00
 
B8-0303/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la acordul de asociere cu Ucraina


Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la acordul de asociere cu Ucraina  
B8-0303/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Acordul de asociere cu Ucraina 2014 nu a produs rezultatele așteptate;

B.  întrucât ucrainenii nu avansează pe calea reformelor decât la presiunea Fondului Monetar Internațional și a Uniunii Europene;

C.  întrucât Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană au acordat deja 9 miliarde de dolari;

D.  întrucât acordul permite accesul liber al Ucrainei pe piața internă a Uniunii Europene, cu cele 500 de milioane de consumatori ale sale,

1.  reamintește că promovarea drepturilor omului și a democrației este un element esențial al acțiunii Uniunii Europene pe scena internațională;

2.  reține niciunul dintre aceste criterii nu a fost îndeplinit de Ucraina;

3.  ia act de numeroasele încălcări ale articolelor 2, 3, 6 și 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană și ale articolului 205 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4  solicită terminarea Acordului de asociere dintre UE și Ucraina.

Notă juridică - Politica de confidențialitate