PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 304kWORD 60k
23.3.2016
PE576.675v01-00
 
B8-0303/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o pridružitvenem sporazumu z Ukrajino


Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Nicolas Bay

B8‑0303/2016 Predlog resolucije Evropskega parlamenta o pridružitvenem sporazumu z Ukrajino  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker pridružitveni sporazum z Ukrajino iz leta 2014 ni prinesel pričakovanih rezultatov;

B.  ker Ukrajinci dosegajo napredek pri izvajanju reform le pod pritiskom Mednarodnega denarnega sklada in Evropske unije;

C.  ker sta Mednarodni denarni sklad in Evropska unija izplačala že 9 milijard dolarjev;

D.  ker sporazum Ukrajini omogoča neoviran dostop do notranjega trga Evropske unije in njenih 500 milijonov potrošnikov;

1.  opozarja, da je spodbujanje človekovih pravic in demokracije bistveni del delovanja Evropske unije na mednarodni ravni;

2.  meni, da Ukrajina ne izpolnjuje nobenega od teh meril;

3.  je seznanjen s številnimi kršitvami členov 2, 3, 6 in 21 Pogodbe o Evropski uniji ter člena 205 Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.  poziva k odpravi pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Ukrajino.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov