RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 154kWORD 59k
15.2.2016
PE576.676v01-00
 
B8-0304/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


rändekriisiga seotud kulude kohta


Edouard Ferrand

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek rändekriisiga seotud kulude kohta  
B8-0304/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et selle aasta 4. veebruaril avaldas Euroopa Komisjoni majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat oma värskeimad majandusprognoosid (http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip020_en.pdf);

B.  arvestades, et majandus- ja rahandusküsimuste ning maksunduse ja tolli volinik Pierre Moscovici tunnistas liikmesriikidele rändekriisiga kaasnevate kulude küsimuses küll seda, et teatud riikide jaoks on kulud kõrged, kuid hoidus detaile avaldamast;

C.  arvestades, et komisjon pidi siiski tunnistama, et teatud riikides, nagu Austria, Rootsi ja Saksamaa, kujutab rändekriis endast ohtu majanduslikule ja finantsstabiilsusele ning tööturule;

D.  arvestades, et IMFi hinnangul võib valimatu vastuvõtupoliitikaga seotud kuludel olla SKP-le väga suur mõju (1 % ainuüksi Rootsis);

1.  palub komisjonil anda parlamendile teabe olulisest puudulikkusest aru ja avaldada rändekriisi tegelik maksumus.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika