PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 377kWORD 60k
25.2.2016
PE576.677v01-00
 
B8-0305/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la combaterea obezității în rândul copiilor


Gianluca Buonanno

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la combaterea obezității în rândul copiilor  
B8-0305/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât obezitatea în rândul copiilor în Europa este o problemă din ce în ce mai extinsă și mai costisitoare pentru bugetul public global alocat sănătății;

B.  întrucât între factorii determinanți menționați din ce în ce mai des se găsesc modul de viață incorect și privațiunile legate de contextul socio-economic familial;

C.  întrucât programele de educație alimentară în școală și în familie continuă să arate date negative preocupante;

D.  întrucât un studiu a pus în evidență faptul că numai 48% dintre părinți cunosc suficient de bine regulile unei alimentații echilibrate, sănătoase și corecte,

1.  consideră că este necesar să se acorde o mai mare atenție acestei probleme, care trebuie să fie considerată prioritară;

2.  propune Comisiei să ia măsuri legislative și să stabilească programe și finanțări pentru promovarea educației alimentare în vederea combaterii datelor îngrijorătoare legate de obezitatea în rândul copiilor.

Notă juridică - Politica de confidențialitate