RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 147kWORD 58k
24.2.2016
PE576.679v01-00
 
B8-0307/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


Euroopa tööstuse vananenud masina- ja seadmepargi uuendamise kohta


Gianluca Buonanno

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Euroopa tööstuse vananenud masina- ja seadmepargi uuendamise kohta  
B8-0307/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et viimaste andmete põhjal on Euroopa Liidu tööstussektori konkurentsivõime pidevas languses;

B.  arvestades, et paljudes Euroopa Liidu riikides on viimase kümne aasta jooksul ettevõtjate masina- ja seadmeparkide keskmine vanus kasvanud peaaegu kolme aasta võrra;

C.  arvestades, et tööstuslike tootmissüsteemide tehnoloogiline kaasajastamine on ainus õige lahendus edu taastamiseks investeeringute ja tootmise vallas;

1.  peab vajalikuks osutada sellele prioriteetsele küsimusele rohkem tähelepanu;

2.  palub komisjonil võtta vastu õigusakt ja luua programmid ja rahastamisvahendid vananenud tööstuslike masinate ja seadmete kaasajastamiseks.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika