Prijedlog rezolucije - B8-0313/2016Prijedlog rezolucije
B8-0313/2016

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o dokumentu Komisije naslovljenom „Tehnička procjena iskustava povezanih sa sporazumom o borbi protiv krijumčarenja i krivotvorenja i općem oslobađanju od obveza sklopljenim između poduzeća Philip Morris International i njegovih podružnica te Unije i njezinih država članica od 9. srpnja 2004.” te o skorašnjem isteku tog sporazuma

2.3.2016 - (2016/2555(RSP))

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 i B8-0115/2016
u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika

Ryszard Czarnecki u ime Kluba zastupnika ECR-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0313/2016

Postupak : 2016/2555(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0313/2016
Podneseni tekstovi :
B8-0313/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0313/2016

Rezolucija Europskog parlamenta o dokumentu Komisije naslovljenom „Tehnička procjena iskustava povezanih sa sporazumom o borbi protiv krijumčarenja i krivotvorenja i općem oslobađanju od obveza sklopljenim između poduzeća Philip Morris International i njegovih podružnica te Unije i njezinih država članica od 9. srpnja 2004.” te o skorašnjem isteku tog sporazuma

(2016/2555(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Sporazum o borbi protiv krijumčarenja i krivotvorenja sklopljen između poduzeća Philip Morris International (PMI) i njegovih podružnica te Unije i njezinih država članica i opće oslobađanje od obveza od 9. srpnja 2004.,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ[1],

–  uzimajući u obzir Protokol o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima donesen Odlukom FCTC/COP5 (1) od 12. studenog 2012. na petom zasjedanju konferencije stranaka Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom,

–  uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 24. veljače 2016. pod naslovom „Tehnička procjena iskustava povezanih sa sporazumom o borbi protiv krijumčarenja i krivotvorenja i općem oslobađanju od obveza sklopljenim između poduzeća Philip Morris International i njegovih podružnica te Unije i njezinih država članica od 9. srpnja 2004.” (SWD(2016)0044),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. listopada 2007. o implikacijama sporazuma između Zajednice, država članica i poduzeća Philip Morris za jačanje borbe protiv prijevara i krijumčarenja cigareta i za napredak ostvaren u provedbi preporuka Istražnog odbora Europskog parlamenta za analizu provoznog sustava Zajednice[2],

–  uzimajući u obzir pitanja upućena Komisiji o njezinom dokumentu naslovljenom „Tehnička procjena iskustava povezanih sa sporazumom o borbi protiv krijumčarenja i krivotvorenja i općem oslobađanju od obveza sklopljenim između poduzeća Philip Morris International i njegovih podružnica te Unije i njezinih država članica od 9. srpnja 2004.” te o skorašnjem isteku tog sporazuma; (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B8-0111/2016, O-000016/2016 – B8-0112/2016, O-000017/2016 –B8-0113/2016, O-000018/2016 –B8-0114/2016 i O-000019 – B8-0115/2016),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da nezakonita trgovina duhanskim proizvodima, a osobito krijumčarenje krivotvorenih cigareta, dovodi do gubitka u prihodima EU-a i država članica (s obzirom na neplaćene carine, poreze i trošarine) u visini od 10 milijardi EUR godišnje;

B.  budući da je cilj Sporazuma s poduzećem PMI ograničiti distribuciju krijumčarenih proizvoda s robnom markom tog poduzeća;

C.  budući da je Sporazum s poduzećem PMI dosad doveo do ostvarivanja javnih prihoda u visini od otprilike 1 milijarde USD na temelju godišnjih plaćanja, dok je 68,2 milijuna EUR ostvareno od plaćanja pri zapljeni;

D.  budući da Sporazum s poduzećem PMI istječe 9. srpnja 2016.;

E.  budući da je krijumčarenje duhana teško kazneno djelo koje ima svoju ulogu u financiranju drugih međunarodnih organiziranih kriminalnih aktivnosti, uključujući trgovinu ljudima, drogom i oružjem;

F.  budući da se prijevare u duhanskom sektoru ubrajaju u probleme javnog zdravlja, krivotvorene cigarete, čija je proizvodnja nezakonita i za koju se upotrebljavaju nepoznati sastojci, predstavljaju još veći zdravstveni rizik od originalnih cigareta;

G.  budući da se prijevarama u duhanskom sektoru dovode u pitanje politike suzbijanja pušenja i tako doprinosi pogoršanju duhanske epidemije te istodobno olakšava pristup (često jeftinijim) duhanskim proizvodima, što se posebno odnosi na mlade i skupine građana s niskim dohotkom;

H.  budući da su u cilju odgovaranja na problem krijumčarenih i krivotvorenih cigareta EU i države članice (osim Švedske – sporazumi s BAT-om i ITL-om) potpisale pravno obvezujuće sporazume sa sljedećim poduzećima: Philip Morris International (PMI) (2004.), Japan Tobacco International (JTI) (2007.), British American Tobacco (BAT) (2010.) i Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010.);

I.  budući da su se u tim sporazumima poduzeća obvezala da će zajedno isplatiti 2,15 milijardi USD EU-u i državama potpisnicama u svrhu borbe protiv nezakonite trgovine cigaretama;

1.  prima na znanje izvješće Komisije o ocjeni Sporazuma s poduzećem Philip Morris International;

2.  izražava žaljenje zbog toga što je Komisija odgodila objavljivanje svoje tehničke procjene za više od pola godine, unatoč izričitom zahtjevu Parlamenta da mu se ona proslijedi na uvid;

3.  izražava žaljenje zbog toga što je Komisija tehničku procjenu proslijedila 24. veljače 2016. i na taj način otežala Parlamentu proces ispravne evaluacije i sastavljanja primjerenog odgovora;

4.  prima na znanje procjenu Komisije prema kojoj je Sporazum s poduzećem PMI učinkovito ostvario svoj cilj smanjenja zastupljenosti krijumčarenih proizvoda tog poduzeća na nezakonitom tržištu duhana u EU-u, što se može zaključiti po padu od 85 % u količini originalnih cigareta poduzeća PMI koje su države članice zaplijenile u razdoblju od 2006. do 2014.; ipak, napominje da prema navodima Komisije smanjenje količine krijumčarenih proizvoda poduzeća PMI nije dovelo do općeg smanjenja količine nezakonitih proizvoda na tržištu EU-a te da krijumčarenu robu koju čine krijumčareni proizvodi velikih proizvođača sve više zamjenjuju drugi proizvodi, između ostalog cigarete bez robne marke (cigarete proizvedene zakonito, a namijenjene nezakonitoj prodaji, tzv. „cheap whites”);

5.  ističe izjavu iz izvješća Komisije o tome da su pravno obvezujući i provedivi instrumenti, ako su popraćeni jakim sustavom kaznenog progona, najučinkovitije sredstvo za postizanje znatnog smanjenja nezakonite trgovine duhanskim proizvodima;

6.  podsjeća na to da se, kako je navedeno u izvješću Komisije, u Direktivi o duhanskim proizvodima već predviđa zakonska obveza u skladu s kojom duhanska poduzeća moraju uvesti i održavati sustav slijeđenja i pronalaženja duhanskih proizvoda i koja će stupiti na snagu najkasnije 2019., s obzirom na to da se Protokolom uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom iz 2015. predviđa sličan opći uvjet, koji će vjerojatno stupiti na snagu 2022. ili 2023. godine;

7.  napominje da provedba smjernica za članak 5. stavak 3. Protokola uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom ne sprečava sklapanje obvezujućih i provedivih sporazuma s proizvođačima duhana u kontekstu borbe protiv nezakonite trgovine duhanom;

8.  poziva države članice na pravodobnu provedbu Direktive o duhanskim proizvodima, osobito mjera iz te Direktive namijenjenih za slijeđenje i pronalaženje duhanskih proizvoda;

9.  ponavlja da postoji trajna potreba za borbom protiv krivotvorenih proizvoda te stoga ističe da je potrebno djelovati, s obzirom na mogući prazan prostor između isteka Sporazuma s poduzećem PMI koji je sada na snazi i stupanja na snagu Direktive o duhanskim proizvodima te Protokola uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom, kako bi se na trenutačnu situaciju odgovorilo na transparentan i odgovoran način uz sudjelovanje Parlamenta;

10.  naglašava da se tržište bitno promijenilo u zadnjih dvanaest godina, tj. od sklapanja Sporazuma;

11.  stoga poziva Komisiju da počne ponovne pregovore o postojećem Sporazumu s poduzećem PMI kako bi, po potrebi, 9. srpnja 2016. neki od akata bio na snazi, te da uzme u obzir nove uvjete na tržištu kao i iskustvo s provedbom postojećeg Sporazum, a pritom odgađa objavljivanje svog stajališta o koristi i pogodnostima obnove postojećeg Sporazuma dok ne stigne razmotriti revidirani tekst;

12.  ističe da tijekom svih pregovora za eventualno sklapanje novog sporazuma Komisija mora surađivati s relevantnim stranama kako bi se zajamčila potpuna transparentnost, a to se u prvom redu odnosi na pravilno obavještavanje Parlamenta;

13.  poziva Komisiju da predloži bolje načine distribucije sredstava koje izdvaja poduzeće PMI da bi se postigla pravičnija i poštenija raspodjela prihoda koji će se ostvariti na temelju bilo kojeg budućeg sporazuma;

14.  poziva Komisiju da predloži jače mehanizme kako bi proizvođači duhana bolje provodili Sporazum, a oni bi trebali uključivati redovitije izvještavanje o mjerama poduzetima za osiguranje poštovanja obveza;

15.  ističe da bi se u svim novim sporazumima trebao predvidjeti prostor za suradnju s proizvođačima duhana u kontekstu potencijalnih promjena u načinu funkcioniranja skupina organiziranog kriminala, kao npr. u rješavanju problema određenih nedostataka u kontroli lanca opskrbe koji bi mogli očitovati u obliku mogućih zapljena ispod pragova obveze obavješćivanja;

16.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.