Postupak : 2016/2555(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0314/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0314/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 09/03/2016 - 11.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0082

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 263kWORD 80k
Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0312/2016
2.3.2016
PE579.742v01-00
 
B8-0314/2016

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 i B-0115/2016

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o Duhanskom sporazumu (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP))


Marco Valli, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta o Duhanskom sporazumu (Sporazum s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP))  
B8-0314/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije, posebno onu od 11. ožujka 2015. o godišnjem izvješću za 2013. o zaštiti financijskih interesa EU-a – borba protiv prijevara(1) i svoju Odluku od 29. travnja 2015. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio III. – Komisija i izvršne agencije(2),

–  uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 24. veljače 2016. naslovljen „Tehnička procjena iskustava povezanih sa Sporazumom o borbi protiv krijumčarenja i krivotvorenja sklopljenim između poduzeća Philip Morris International i njegovih podružnica te Unije i njezinih država članica i njegova opća objava od 9. srpnja 2004.”, koje se odnosi na moguću odluku o otvaranju pregovora između Europske unije i duhanske industrije (SWD(2016)0044),

–  uzimajući u obzir Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom i Protokol o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima,

–  uzimajući u obzir Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom u vezi s onim odredbama Protokola koje su obuhvaćene sadržajem dijela III. glave V. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (2015/0100 (NLE)),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ(3) (Direktiva o duhanskim proizvodima),

–  uzimajući u obzir četiri zasebna sporazuma koja su trenutačno na snazi o suradnji između država članica i EU-a i sljedećih poduzeća: Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) i British American Tobacco (BAT),

–  uzimajući u obzir pitanja Komisiji o preporuci Komisije u vezi s odlukom o otvaranju/nastavljanju pregovora između Europske unije i poduzeća Philip Morris (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015 – B8-0111/2016, O-000016 – B8-0112/2016, O-000017 – B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 i O-000019/2016 – B8-0115/2016),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je zaštita financijskih interesa EU-a jedan od glavnih prioriteta Komisije i da prema opreznim procjenama nezakonita trgovina duhanskim proizvodima, posebno krijumčarenje nedopuštenih i krivotvorenih cigareta, nacionalne proračune i proračun EU-a košta više od 10 milijardi EUR godišnje u izgubljenim državnim prihodima;  

B.  budući da je nezakonita trgovina teško kazneno djelo kojim se doprinosi financiranju drugih međunarodnih organiziranih kriminalnih aktivnosti, uključujući trgovinu ljudima, drogom i oružjem, a u nekim slučajevima i financiranju terorističkih skupina;

C.  budući da krijumčarenje duhana ugrožava politike javnog zdravstva EU-a i da su zbog njega nezakoniti duhanski proizvodi dostupni, također i mladim ljudima, na mnogim mjestima po znatnim nezakonitim sniženjima; budući da krivotvorene cigarete nisu samo nezakonito proizvedene i uvezene, već su njihovi sastojci nepoznati te stoga predstavljaju znatnu opasnost za zdravlje;

D.  budući da je prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) pušenje drugi najveći uzrok smrti diljem svijeta, a prvi najveći uzrok smrti koju je moguće izbjeći; budući da pušenje godišnje uzrokuje 5,4 milijuna smrtnih slučajeva diljem svijeta;

E.  budući da su u cilju odgovaranja na problem krijumčarenih i krivotvorenih cigareta EU i države članice (osim Švedske u pogledu sporazuma s poduzećima BAT i ITL) potpisale pravno obvezujuće sporazume sa sljedećim poduzećima: Philip Morris International (PMI) (2004.), Japan Tobacco International (JTI) (2007.), British American Tobacco (BAT) (2010.) i Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010.); budući da su se u tim sporazumima poduzeća obvezala da će zajedno isplatiti 2,15 milijardi USD EU-u i državama potpisnicama u svrhu borbe protiv nezakonite trgovine cigaretama;

F.  budući da su prije 15 godina na nezakonitom tržištu u EU-u prevladali krijumčareni proizvodi četiriju glavnih proizvođača; budući da se smanjuje učestalost krijumčarenja proizvoda tih proizvođača; budući da je na današnjem tržištu sve veći udio cigareta nepoznate marke namijenjenih nezakonitoj prodaji te budući da je uz pomoć Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) 2015. zaplijenjeno više od 600 milijuna cigareta, od kojih su gotovo sve bile cigarete navedene vrste; budući da se prema procjenama koje je 11. lipnja 2015. objavilo poduzeće Euromonitor, koje se bavi istraživanjem podataka, ukupni promet na nezakonitom tržištu cigaretama u EU-u malo povećao tijekom posljednjih pet godina sa 64 na 66 milijardi cigareta; budući da su, usprkos ukupnom smanjenju zapljena cigareta poduzeća PMI i cigareta marki preostalih triju glavnih proizvođača duhana, promet i dostupnost nezakonitih proizvoda na tržištu duhana EU-a i dalje na zabrinjavajućoj razini;

G.  budući da su sporazumi postignuti uz potpunu netransparentnost; budući da ne postoje podaci o tome kako su države članice potrošile novac koji su dobile u okviru tih sporazuma;

H.  budući da Sporazum s poduzećem PMI istječe u srpnju 2016., zbog čega se strane trebaju uskoro sastati kako bi razmotrile treba li produljiti sporazum o suradnji; budući da se Komisija također obvezala na ratifikaciju Protokola Svjetske zdravstvene organizacije o nezakonitoj trgovini u cilju borbe protiv nezakonite trgovine duhanskim proizvodima te da se obvezala da će pozvati treće zemlje na ratificiranje tog Protokola;

I.  budući da se od svih država članica EU-a očekuje da ratificiraju Protokol uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom, što je zasad učinilo njih pet; budući da će Protokol stupiti na snagu kada ga ratificira 40 stranaka;

J.  budući da je tajništvo Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom izjavilo da su sporazumi s industrijom duhana, uključujući one s EU-om i Interpolom, u suprotnosti s Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom jer su u službi interesa proizvođača duhana i ugrožavaju napredak u nadzoru nad duhanom;

1.  izrazito žali zbog činjenice da je Komisija svoju procjenu sporazuma s poduzećem PMI objavila tek 21. veljače 2016., usprkos tome što joj je Parlament uputio nekoliko zahtjeva da to učini; smatra da takva zakašnjela objava predstavlja ozbiljno nepoštovanje obveze Komisije da bude transparentna i prema Parlamentu i prema građanima EU-a;

2.  napominje da se u procjeni navodi da nije moguće dokazati izravnu uzročnost između Sporazuma s poduzećem PMI i smanjenja zapljena, iako su se zapljene pravih proizvoda poduzeća PMI smanjile za oko 85 % od 2006. godine;

3.  ističe da se specifičnim parametrima iz Sporazuma s poduzećem PMI predviđa prag za obavješćivanje na 50 000 komada te da bi pad u prijavljenim zapljenama mogao biti povezan s drugačijim metodama djelovanja, osobito s povećanjem malog nezakonitog trgovanja (npr. opetovano krijumčarenje manjih količina); podsjeća da je dostupnost podataka o malom nezakonitom trgovanju ograničena jer države članice rijetko prijavljuju slučajeve ispod tog praga;

4.  žali zbog činjenice da Komisija i države članice dobivaju znatne godišnje isplate od industrije duhana za borbu protiv krivotvorenja njihovih cigareta i smatra da bi razmatranje mogućnosti produljenja sporazuma s industrijom duhana moglo ugroziti vjerodostojnost prave borbe protiv krijumčarenja cigareta; podsjeća da nisu dostupni nikakvi podaci o načinu na koji države članice upotrebljavaju taj novac te žali zbog tog nedostatka transparentnosti;

5.  ističe da se u Direktivi o duhanskim proizvodima već nalazi pravni zahtjev za poduzeća koja se bave duhanom da uvedu i održe sustav za praćenje i pronalazak, koji za cigarete i duhan za samostalno motanje mora biti operativan od 20. svibnja 2019., a za ostale duhanske proizvode od 20. svibnja 2024. godine; podsjeća da je Protokolom iz 2015. uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom predviđen sličan zahtjev na globalnoj razini, koji će vjerojatno stupiti na snagu 2022. ili 2023. godine; nadalje ističe da provedbeni i delegirani akti o budućem sustavu sljedivosti koje treba donijeti u skladu s člankom 15. Direktive o duhanskim proizvodima moraju biti kompatibilni s odredbama iz Protokola na tu istu temu (članak 8.);

6.  žali zbog činjenice da Komisija i države članice ne mogu pružiti neovisni sustav za praćenje i pronalazak; nadalje žali što neke države članice već raspravljaju o sporazumima s duhanskim poduzećima o uspostavi sustava za praćenje i pronalazak prije nego se delegiranim aktima utvrde standardi sljedivosti i prije nego EU ratificira Protokol o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom;

7.  potiče Komisiju da brzo ratificira Protokol o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom te pozdravlja njezinu predanost tome da pozove države članice i treće zemlje da ga također ratificiraju; podsjeća da su Protokolom izričito zabranjene neprikladne suradnje s industrijom duhana;

8.  traži od Komisije da obustavi sve daljnje kontakte s poduzećem PMI i drugim proizvođačima duhana o mogućem produljenju sporazuma o duhanu te traži od nje da ne obnovi, produlji ili preinači postojeće sporazume;

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0062.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0118.

(3)

SL L 127, 29.4.2014., str. 1.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti