Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0318/2016Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0318/2016

  ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY az eritreai helyzetről

  2.3.2016 - (2016/2568(RSP))

  benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
  az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

  Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki az ECR képviselőcsoport nevében

  Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0318/2016

  Eljárás : 2016/2568(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B8-0318/2016
  Előterjesztett szövegek :
  B8-0318/2016
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  B8-0318/2016

  Az Európai Parlament állásfoglalása az eritreai helyzetről

  (2016/2568(RSP))

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel az Eritreáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

  –  tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének 2016. március 9-i nyilatkozatára,

  –  tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

  –  tekintettel Eritrea 1997. évi alkotmányára,

  –  tekintettel az emberi jogok és a népek jogainak afrikai chartájára – amelynek Eritrea is részes fele –, és különösen annak 6., 7. és 9. cikkére,

  –  tekintettel a 2005-ben felülvizsgált, Eritrea által is aláírt AKCS–EU partnerségi megállapodás (a Cotonoui Megállapodás) 9. cikkére,

  –  tekintettel az ENSZ tényfeltáró bizottságának az emberi jogok eritreai helyzetéről szóló, 2015. június 4-i jelentésére (A/HRC/29/42),

  –  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2015. október 23-i 2224(2015). számú határozatára,

  –  tekintettel az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának Eritreára vonatkozó, 2015. évi áttekintő dokumentumára,

  –  tekintettel a Christian Solidarity Worldwide szervezet által a vizsgálóbizottsághoz benyújtott, az emberi jogok eritreai helyzetéről szóló 2015. január 30-i beadványra,

  –  tekintettel a sorkatonai szolgálatról szóló 82/1995. számú jogszabályra, amelyet 1995. október 23-án tettek közzé az Eritreai Közlönyben,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

  A.  mivel az 1991-ben véget ért harmincéves függetlenségi harc után, 1993-ban az eritreaiak elsöprő többsége népszavazás keretében választotta a függetlenséget; mivel 1997-ben olyan új alkotmányt fogadtak el és ratifikáltak, amely maradéktalanul tiszteletben tartja az emberi jogokat, de ezt az alkotmányt nem hajtották végre;

  B.  mivel a 2001-re tervezett parlamenti választásokat határozatlan időre elhalasztották az Etiópiával vívott határháború miatt, és a választásokra még mindig nem került sor, és mivel az országban egyetlen politikai párt, a Népi Front a Demokráciáért és Igazságért működhet; mivel a Nemzetgyűlés 2002 óta nem ülésezett, és csak a kormányzati média tevékenysége engedélyezett;

   

  C.  mivel Eritrea függetlensége óta ugyanaz a személy, Isaias Afwerki tölti be az elnöki posztot, uralma pedig, különösen 2001 óta, erősen autokratikus és elnyomó, kormánya pedig erősen militarizált társadalmat hozott létre;

  D.  mivel a törvény értelmében valamennyi 18 és 40 év közötti eritreai állampolgár, nők és férfiak egyaránt, 18 hónapos aktív katonai szolgálatot köteles teljesíteni, és azt követően 50 éves korig tartalékos szolgálatban marad; mivel a gyakorlatban a sorozás gyakran iskolákban történik, ahol 15 év alatti gyermekeket is besoroznak;

  E.  mivel gyakori, hogy a katonai szolgálat idején, különösen a kiképzés alatt a lányok szexuális visszaélések áldozataivá válnak, és mivel sok nő és fiatal lány házasság vagy anyaság révén igyekszik elkerülni a sorkatonai szolgálatot, vagy családtagjaik kényszerítik őket ilyen lépésre; mivel a hivatalosan 18 hónapos sorkatonai szolgálat „nemzeti válság idején” meghosszabbítható;

  F.  mivel a London South Bank University által 200 szökött sorkatona ügyében végzett kutatás szerint a sorkatonai szolgálat átlagos időtartama 6,5 év volt, és többen 12 évnél hosszabb ideje szolgáltak, és mivel sok fiatal menekül el Eritreából a sorkatonai szolgálat elkerülése érdekében;

  G.  mivel az ENSZ megújította az Eritreával szembeni fegyverembargót a régió békéjét és stabilitását veszélyeztető fenyegetésre hivatkozva, továbbá nyomatékosan kérte Eritreát, hogy a 2008-as összecsapások óta eltűntként nyilvántartott dzsibuti harcosokkal kapcsolatos információkat bocsássa a Szomáliát és Eritreát felügyelő csoport rendelkezésére;

  H.  mivel a 6 500 000 lakosú Eritreából származó menekültek és a menedékkérők száma 2015 közepén elérte a 444 000 főt; mivel az Eritreából érkező viszonylag nagyszámú, kísérő nélküli kiskorú fokozott mértékben ki van téve az emberkereskedelem veszélyének;

  I.  mivel 2015-ben 39 000 eritreai menekült és migráns kelt át a Földközi-tengeren Észak-Afrikából Olaszországba, és ezzel Eritrea az az ország, ahonnan a legnagyobb számban érkeztek menekültek Olaszországba;

  J.  mivel Eritreában szisztematikus, széles körű és súlyos emberi jogi jogsértéseket követnek el a kormány felügyelete alatt, ideértve a lakosság széles körű megfigyelését, az országon belüli és az ország elhagyására irányuló utazások szigorú ellenőrzését, a véleménynyilvánítás szabadságának teljes elnyomását, valamint a vallás és a meggyőződés szabadságának súlyos megsértését; mivel e jogsértések némelyike emberiesség elleni bűncselekménynek minősülhet;

  K.  mivel az eritreai rezsim régóta ideológiai ellenszenvvel viszonyul valamennyi valláshoz, veszélyes vetélytársnak és a nemzeti megosztottság forrásának tartja azokat, ezért valamennyi vallást üldöz; mivel az eritreai ortodox tewahedo egyház volt pátriárkáját 2007-től egészen 2015. decemberi haláláig házi őrizetben tartották; mivel számos pap, lelkész és más egyházi személy van házi őrizetben vagy börtönben;

  L.  mivel több tízezer eritreai személyt továbbra az életüket veszélyeztető körülmények között tartanak fogva vádemelés vagy tárgyalás nélkül szerte az országban olyan létesítményekben, amelyekben a kínzás mindennapos gyakorlatnak számít;

  1.  felszólítja Eritreát, hogy maradéktalanul hajtsa végre a ratifikált alkotmányt, és érvényesítse az abban, és különösen a 17. és 19. cikkben rögzített jogokat;

  2.  ösztönzi Eritreát, hogy haladéktalanul írja alá, ratifikálja és hajtsa végre a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni ENSZ-egyezményt, valamint teljes körűen tegyen eleget a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányából és az emberi jogok és a népek jogainak afrikai chartájából fakadó, mindkét esetben a kínzás tilalmát is magukban foglaló kötelezettségeinek;

  3.  sürgeti, hogy vessenek véget az önkényes letartóztatásoknak, az erőszakos eltüntetéseknek, valamint a vádemelés vagy bírósági tárgyalás nélküli, határozatlan idejű fogva tartásoknak; hangsúlyozza, hogy az eritreai kormánynak minden hosszú ideje fogva tartott személyt vagy elismert bíróságok elé kell állítania nemzetközi megfigyelők jelenléte mellett, vagy szabadon kell bocsátania, valamint azonnal szabadon kell bocsátania az összes önkényesen vagy törvénytelenül fogva tartott személyt;

  4.  felszólítja a kormányt, hogy ismerje el az emberi jogi jogsértések létezését, és számoltassa el azokat, akik a múltban ilyen cselekményeket követtek el, ideértve többek között a bírósági eljárás nélküli kivégzéseket, az erőszakos eltüntetéseket, a kínzást, a jogellenes őrizetet, a nemi erőszakot és a kényszermunkát, akár a sorkatonai szolgálat keretében is;

  5.  javasolja, hogy szüntessék meg a határozatlan idejű sorkatonai szolgálatot, 18 hónapra korlátozva azt a jelenlegi és jövőbeli sorkatonák esetében is, akiknek legalább 18 évesnek kell lenniük a szolgálat megkezdésekor, továbbá javasolja, hogy hozzanak megfelelő rendelkezéseket a katonai szolgálatot lelkiismereti okból megtagadókra vonatkozóan;

  6.   elítéli az eritreai kormány által alkalmazott „diaszpóra-adót”, amelyet kényszerítés és egyéb jogellenes eszközök révén gyűjtenek be a külföldön tartózkodó eritreaiaktól, és amelynek bevételeit az ENSZ határozatainak megsértésével a szomszédos államokban működő fegyveres csoportok finanszírozására használják fel, destabilizálva ezzel a régiót;

  7.   súlyos aggodalmának ad hangot amiatt, hogy nagyon sok eritreai menekült próbál átkelni a Földközi-tengeren Európába, és úgy véli, ennek elsődleges oka az, hogy az eritreai rezsim totalitárius és demokráciaellenes; sürgeti az eritreai elnököt és a kormányt, haladéktalanul indítsanak reformokat;

  8.   határozottan úgy véli, hogy az ország gazdasági helyzete mellett a kormány által az emberekre kényszerített kemény körülmények és a szabadság hiánya, különösen a határozatlan ideig tartó sorkatonai szolgálat is hozzájárul az Eritreából való kivándorláshoz; felhívja a Bizottság figyelmét arra, hogy az Európai Fejlesztési Alap keretében nyújtott támogatás fokozása nem oldja meg ezeket a problémákat;

  9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, a Pán-afrikai Parlamentnek, az AKCS-EU közös parlamenti közgyűlés társelnökeinek, az Afrikai Uniónak, valamint Eritrea elnökének, parlamentjének és kormányának.