Postopek : 2016/2568(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0319/2016

Predložena besedila :

B8-0319/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/03/2016 - 7.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0090

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 334kWORD 85k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0318/2016
2.3.2016
PE579.749v01-00
 
B8-0319/2016

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Eritreji (2016/2568(RSP))


Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Maria Arena, Marita Ulvskog, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Richard Howitt v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Eritreji (2016/2568(RSP))  
B8-0319/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih predhodnih resolucij o Eritreji, vključno z resolucijo z dne 15. septembra 2011 o Eritreji: primer Dawita Isaaka(1),

–  ob upoštevanju nacionalnega okvirnega programa za Eritrejo v okviru enajstega Evropskega razvojnega sklada z dne 3. februarja 2016,

–  ob upoštevanju sklepov delovne skupine A za nadzor pri Odboru Evropskega parlamenta za razvoj z dne 11. novembra 2015,

–  ob upoštevanju izjave tiskovnega predstavnika Evropske službe za zunanje delovanje o političnih zapornikih v Eritreji z dne 18. septembra 2014,

–  ob upoštevanju poročila Evropske službe za zunanje delovanje o partnerstvu med Eritrejo in Evropsko unijo za leto 2015,

–  ob upoštevanju izjave za medije, ki jo je 8. junija 2015 podala preiskovalna komisija Združenih narodov za človekove pravice v Eritreji,

–  ob upoštevanju poročila po državah agencije ZN za ženske o vladi Države Eritreje iz junija 2014,

–  ob upoštevanju Konvencije proti mučenju in drugim oblikam okrutnega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja,

–  ob upoštevanju konvencij Mednarodne organizacije dela št. 29 o prisilnem delu, št. 105 o odpravi prisilnega dela in št. 87 o svobodi združevanja in varstvu pravice do organiziranja,

–  ob upoštevanju revidiranega sporazuma iz Cotonouja,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah,

–  ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker so eritrejski civilisti samovoljno pridržani ali aretirani brez izrecne utemeljitve in za nedoločen čas na podlagi raznih neupravičenih razlogov, tudi kritiziranja vlade ali nasprotovanja njej, novinarstva, izpovedovanja neuradne veroizpovedi, izogibanja obveznemu vojaškemu služenju ali dezertiranja, sodelovanja s tujimi subjekti, poskusov pobega iz države ali sorodstva z nekom, ki je pobegnil; ker pridržani nimajo zdravstvene oskrbe; ker so pridržani tudi otroci, ki bivajo v istih nehumanih razmerah kot odrasli; ker pridržane ženske pogosto nadzirajo pazniki, s čimer se povečuje nevarnost spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola;

B.  ker v Eritreji veljajo izredne razmere od vojne z Etiopijo med letoma 1998 in 2000; ker v Eritreji ni možnosti za oporečništvo ali spremembe, saj je politična opozicija prepovedana; ker se zaradi poizvedovanja o izginotju posameznikov ali razpravljanja o vladni politiki dobi oznaka izdajalec, čemur sledi huda kazen; ker od leta 1993 ni bilo nacionalnih volitev; ker je treba še izvesti regionalne volitve, predvidene za leto 2009; ker so se celo pred razpustitvijo narodne skupščine leta 2002 zakoni sprejemali z vladnimi odloki;

C.  ker veliko Eritrejcev beži zaradi strahu in zatiranja, predstavljajo pa tretjo največjo skupino beguncev, namenjenih v Evropo, pri čemer jih vsak mesec pobegne 5000; begunci so pogosto žrtve slabega ravnanja, ugrabitev in izkoriščanja s strani kriminalnih skupin v Eritreji in sosednjih državah; ker so med letom 2012 in sredo leta 2015 Eritrejci skoraj dvakrat pogosteje prosili za azil v Evropi kot pa Sirci; ker je bilo oktobra 2014 v Sudanu in Etiopiji po več kot 100.000 eritrejskih beguncev; ker je po podatkih visokega komisarja ZN za begunce zbežalo že več kot 400.000 Eritrejcev oziroma 9 % vsega prebivalstva;

D.  ker je bilo 11 uglednih politikov in 10 neodvisnih novinarjev, ki so poročali o kritikah politikov glede vlade, med njimi tudi švedsko-eritrejski državljan Dawit Isaak, septembra 2001 pridržanih brez obtožnice, sojenja ali pravne pomoči, kljub večkratnim pozivom mednarodne skupnosti pa so še vedno pridržani ali pa so med pridržanjem umrli; ker v Eritreji ne obstaja svoboda tiska, saj so neodvisni mediji prepovedani, po indeksu svobode tiska na svetu, ki ga objavlja organizacija Novinarji brez meja, pa se Eritreja že osem let zapored uvršča na zadnje mesto med 170–180 ocenjenimi državami; ker je ta čas pridržanih najmanj 16 novinarjev, na desetine drugih pa je moralo zaradi varnosti zbežati na tuje; ker preiskovalna komisija OZN za človekove pravice v Eritreji zaman poziva k izpustitvi pridržanih, tudi novinarjev;

E.  ker izvršni nadzor na sodnim sistemom ter vojaški voditelji, varnostni uradniki in preiskovalci očitno ravnajo kot dejanski sodniki; ker so sojenja in sodbe le redko javni, večina sodb pa je izrečenih zgolj na podlagi poročil o preiskavi in izjav, pridobljenih z mučenjem; ker nekateri obtoženi niso obveščeni o svojem sojenju ali dolžini kazni; ker se vlada pogosto vmešava v pravosodni sistem; ker obtoženi nimajo dostopa do zagovornika;

F.  ker je vojaško služenje obvezno za vse Eritrejce med 18. in 50. letom starosti brez možnosti ugovora vesti; ker se pogosto krši statut o 18-mesečnem trajanju služenja, večina Eritrejcev pa služi v nedogled; ker veliko obveznikov opravlja prisilno delo in dobiva civilne dolžnosti; ker obvezniki dobijo le 30 USD na mesec, kar ne zadošča za vzdrževanje njihovih družin; ker obvezniki ne morejo iskati formalnega dela ali se vpisati na univerzo;

G.  ker v Eritreji ni ustreznega javnega prostora, kjer bi lahko organizacije civilne družbe svobodno delovale; ker so poskusi mirnega demonstriranja vodili do aretacij, pridržanja in celo zunajsodnih usmrtitev; ker so neodvisni sindikati prepovedani; ker ni možnosti za vključevanje v javne zadeve ali za zaščito delovnih pogojev razen priključitve vladajoči stranki; ker skupine za človekove pravice dobijo dovoljenja za obisk države, politika eritrejske vlade za samozadostnost pa močno omejuje možnosti mednarodne humanitarne pomoči;

H.  ker Eritrejci države ne smejo zapustiti brez vladnega dovoljenja, podlaga zanj pa je samovoljno izdajanje izstopnih vizumov; ker je gibanje na mejnih območjih omejeno, eritrejska vlada pa izvaja politiko načrtnega streljanja; ker morajo Eritrejci, ki živijo v tujini, plačevati 2-odstotni davek na dohodek, namenjen za okrevanje in obnovo in pogovorno imenovan izseljenski davek;

I.  ker evropske države večinoma zavračajo prošnje Eritrejcev za azil;

J.  ker posebna poročevalka Združenih narodov Sheila Keetharuth ni smela vstopiti v državo, čeprav je v poročilih Združenim narodom predstavila najrazličnejše pomisleke in priporočila; ker so bili leta 2008 izgnani tuji dopisniki;

K.  ker je eritrejska vlada izključna lastnica zemlje in naravnih virov; ker jih vlada uporablja kot nagrado in kazen; ker vojaški in strankarski uradniki zasegajo zemljišča, lastnino in podjetja za lastno korist; ker je ženskam pogosteje zavrnjen dostop do zemlje, saj je manj verjetnosti, da so opravile vojaško obveznost;

L.  ker so v Eritreji homoseksualne dejavnosti nezakonite, vlada pa zavrača izvajanje zakonodaje o nediskriminaciji za zaščito lezbijk, gejev, biseksualnih in transspolnih oseb;

M.  ker se je Evropska unija odločila obnoviti svojo razvojno pomoč Eritreji, zlasti prek nacionalnega okvirnega programa za Eritrejo v višini 200 milijonov EUR, predstavljenega 26. oktobra 2015;

N.  ker je zaradi obsega in resnosti kršitev človekovih pravic, ki jih izvaja eritrejski režim, številnih znakov, da se ne zmeni dosti za dobrobit svojih državljanov, nezanesljivosti režima kot partnerja v razvojnem sodelovanju, trdovratne korupcije in skoraj popolne odsotnosti preglednosti pri upravljanju javnih financ v državi ter tveganja za zlorabo sredstev ERS za obvladovanje migracij Evropski parlament 11. novembra 2015 pozval odbor ERS, naj do nadaljnjih razprav ne sprejme osnutka nacionalnega okvirnega programa;

O.  ker se Komisija ni zmenila za njegovo stališče in ga ni sporočila odboru ERS, ta pa je sprejel nacionalni okvirni program, ki je začel veljati 3. februarja 2016;

1.  poziva eritrejsko vlado, naj odpravi pridržanje opozicije in nedolžnih civilistov; poziva k poštenemu sojenju obtoženih ter odpravi mučenja in drugega ponižujočega ravnanja, kot je omejevanje hrane, vode in zdravstvene oskrbe; opozarja eritrejsko vlado na njeno obveznost za primerno skrbnost, da razišče zunajsodne usmrtitve;

2.  obsoja obnovitev velike pomoči EU Eritreji, zlasti odobritev nacionalnega okvirnega programa za Eritrejo v višini 200 milijonov EUR; poziva Komisijo, naj pregleda ureditev nadzora z Evropskim parlamentom, naj skrbno preuči pomisleke in predloge, ki jih je izrazil Evropski parlament, in zagotovi, da se posredujejo odboru ERS;

3.  obžaluje, da pomisleki, izraženi 11. novembra 2015, niso bili upoštevani, ter poziva Komisijo, naj zagotovi spremljanje izvajanja nacionalnega okvirnega programa v celoti ter med celotnim procesom obvešča Parlament;

4.  spodbuja eritrejsko vlado, naj uvede nujne reforme, kot sta omilitev enostrankarske države ter ponovna vzpostavitev nacionalne skupščine in volitev; poziva eritrejsko vlado, naj spoštuje pozive mednarodne skupnosti in izpusti neupravičeno zaprte zapornike;

5.  poziva k vzpostavitvi treh ločenih in opredeljenih vej oblasti v Eritreji, z usposobljenimi sodniki, izvoljenimi na poštenih in preglednih volitvah;

6.  opozarja eritrejsko vlado, da je pravica zapustiti lastno državo zapisana v mednarodnem pravu človekovih pravic; poziva vlado, naj dovoli svobodo gibanja ter naj preneha pobirati izseljenski davek od Eritrejcev, ki živijo v tujini;

7.  poziva eritrejsko vlado, naj spoštuje statut o trajanju služenja, naj se vzdrži pošiljanja državljanov na prisilno delo, naj tujim podjetjem ne dovoljuje več izkoriščanja teh obveznikov proti plačilu, naj omogoči možnost ugovora vesti pri vojaškem služenju in naj obveznikom zagotovi zaščito;

8.  opominja Eritrejo na njene obveznosti v skladu s konvencijami Mednarodne organizacije dela, zlasti glede pravic organizacij civilne družbe in sindikatov do organiziranja, miroljubnih demonstracij, sodelovanja v javnih zadevah in kampanj za večje pravice delavcev; poziva eritrejsko vlado, naj razveljavi politiko, ki prepoveduje nevladne organizacije, ki imajo na bančnem računu manj kot dva milijona USD;

9.  zahteva, naj države članice EU spoštujejo načelo nevračanja ter jih opozarja, da bodo prosilce za azil verjetno samovoljno pridržali in mučili zaradi poskusov pobega;

10.  obsoja politiko eritrejske vlade za samovoljni odvzem državljanstva ter zahteva, da so vsi eritrejski državljani pred zakonom obravnavani pošteno in enako;

11.  poziva eritrejsko vlado, naj spoštuje obveznosti v okviru Združenih narodov in druge mednarodne obveznosti, ki jih je prevzela, tudi svoje obveznosti na podlagi Konvencije proti mučenju in drugim oblikam okrutnega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja; pri tem poziva k večji preglednosti in vključitvi inšpektorjev Združenih narodov in mednarodnih opazovalcev, da bodo lahko plodno in brez težav pregledali ustanove za pridržanje v skladu s konvencijo;

12.  obsoja monopol eritrejske vlade nad zemljo in viri ter zahteva, naj vire preneha uporabljati kot sredstvo za nadzor dejanj prebivalstva;

13.  obsoja zavrnitev eritrejske vlade, da zaščiti lezbijke, geje, biseksualne in transspolne osebe;

14.  obžaluje povečano tveganje za spolno in družinsko nasilje nad ženskami, zlasti obveznicami in pridržanimi; obsoja prakso priležništva v vojaških taborih ter politiko zagotavljanja dostopa do zemlje za ljudi, ki so končali vojaško služenje, zaradi česar so ženske nesorazmerno v slabšem položaju;

15.  obsoja posredno sodelovanje tujih podjetij in njihovo vpletenost v uporabo prisilnega dela v Eritreji ter zahteva večjo odgovornost in ocenjevanje njihovega delovanja v Eritreji prek zavezujočih pobud o potrebni skrbnosti in poročanju;

16.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Svetu in Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU, generalnima sekretarjema Združenih narodov in Afriške unije ter vladi in parlamentu Eritreje.

(1)

UL C 51E, 22.2.2013, str. 146.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov