Διαδικασία : 2016/2568(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0321/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0321/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2016 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0090

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 508kWORD 102k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0318/2016
2.3.2016
PE579.751v01-00
 
B8-0321/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Ερυθραία (2016/2568(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ερυθραία (2016/2568(RSP))  
B8-0321/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της ομάδας παρακολούθησης για την Ερυθραία και τα συμπεράσματά της,

–  έχοντας υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων 751 (1992), 1907(2009), 2182(2014), 2182 (2014) και 2244(2015),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2010/127/ΚΕΠΠΑ της 1ης Μαρτίου 2010 και τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 667/2010, που τροποποιήθηκε εν συνεχεία το 2010 με την απόφαση του Συμβουλίου 2010/414/ΚΕΠΠΑ,

–  έχοντας υπόψη τα περαιτέρω περιοριστικά μέτρα της ΕΕ εναντίον της Ερυθραίας, όπως ορίσθηκαν στην απόφαση του Συμβουλίου 2012/632/ΚΕΠΠΑ και τον εκτελεστικό κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 942/2012,

–  έχοντας υπόψη την σύσταση της εξεταστικής επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ερυθραία από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, με το ψήφισμα 26/24 της 27ης Ιουνίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και τα προαιρετικά πρωτόκολλά της,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία μεταναστευτικής οδού ΕΕ-Κέρατος της Αφρικής, η οποία είναι επίσης γνωστή ως διαδικασία του Χαρτούμ,

–  έχοντας υπόψη το Ταμείο έκτακτης ανάγκης για τη σταθερότητα και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και των εκτοπισμένων ατόμων στην Αφρική,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το περιφερειακό σχέδιο δράσης της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής 2015-2020,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία είναι μία από τις πτωχότερες και πλέον κλειστές χώρες με ένα μονοκομματικό σύστημα, όπου το Λαϊκό Μέτωπο τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη (PFDJ) είναι το μόνο πολιτικό κόμμα που αναγνωρίζεται νομίμως· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σημερινός Πρόεδρος κυβερνά την χώρα αφότου απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1993· ότι το εθνικό σύνταγμα ουδέποτε εφαρμόσθηκε και ότι η χώρα δεν διενήργησε ποτέ εθνικές εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εθνική Συνέλευση έπαυσε να συνέρχεται το 2002 και οι νόμοι θεσπίζονται μέσω κυβερνητικού διατάγματος·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία, μια χώρα έξι εκατομμυρίων κατοίκων, είναι μία από τις «χώρες που αδειάζουν με τον ταχύτερο ρυθμό», με ένα πληθυσμό προσφύγων που πλησιάζει το μισό εκατομμύριο· ότι 5 000 Ερυθραίοι εγκαταλείπουν την χώρα κάθε μήνα, αναζητώντας κυρίως καταφύγιο στην γειτονική Αιθιοπία και στο Σουδάν, αλλά και ξεκινώντας το επικίνδυνο ταξίδι προς την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία ευθύνεται για τον τρίτο κατά σειρά αριθμό προσφύγων που προσπαθούν να φθάσουν στην Ευρώπη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συχνότερα αναφερόμενοι λόγοι για την εγκατάλειψη της χώρας είναι η στρατολόγηση στο πρόγραμμα εθνικής θητείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια θεσμοθετημένη απαίτηση στρατιωτικής ή εναλλακτικής θητείας διάρκειας 18 μηνών παρατάθηκε το 2002, στην πράξη επ’ αόριστον· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξεταστική επιτροπή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ερυθραία διαπίστωσε ότι εθνική θητεία συνεπάγεται συχνά αυθαίρετη κράτηση, βασανιστήρια, σεξουαλική βία, καταναγκαστική εργασία, έλλειψη άδειας, και [...] γελοία αμοιβή, αποκαλώντας την θητεία αυτή «έναν θεσμό στον οποίο οι πρακτικές δουλείας αποτελούν ρουτίνα»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατολόγηση απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας μόλις 16 ετών καθώς και σε νέους μεγαλύτερης ηλικίας και ότι η εθνική θητεία ανάγεται συχνά σε καταναγκαστική εργασία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατολόγηση μπορεί να διαρκέσει δεκαετίες και υπάρχουν περιπτώσεις όπου πολλά μέλη της οικογένειας βρίσκονται εν υπηρεσία κατά τον ίδιο χρόνο και χωρισμένα από γεωγραφική άποψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί που φεύγουν σε άδεια άνευ αδείας αντιμετωπίζουν κίνδυνο φυλάκισης και, αν δεν είναι δυνατόν να βρεθούν, φυλακίζονται αντ’ αυτών μέλη της οικογενείας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βασικός μηνιαίος μισθός του στρατολογημένου ανέρχεται σε 43-48 USD χωρίς τις κρατήσεις, ένα ποσό που δεν επαρκεί για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ερυθραία δεν προβλέπεται η αντίρρηση συνείδηση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστηματικές, εκτεταμένες και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί και εξακολουθούν να διαπράττονται στην Ερυθραία υπό την αιγίδα της κυβέρνησης, η οποία δημιούργησε και στηρίζει ένα κατασταλτικό σύστημα για τον έλεγχο, την αδυναμία έκφρασης και την απομόνωση των ατόμων στη χώρα, στερώντας τους από την θεμελιώδη ελευθερία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύ συνηθισμένο για τους πολίτες να συλλαμβάνονται και να φυλακίζονται αυθαίρετα, να υφίστανται βασανιστήρια, να εξαφανίζονται και να εκτελούνται χωρίς δίκη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εκτεταμένα συστήματα ελέγχου και οι σοβαρές συνέπειες για τις περιπτώσεις συμπεριφοράς που κρίνεται ως αποκλίνουσα, έχουν διαμορφώσει ένα κλίμα αυτολογοκρισίας, στο οποίο οι άνθρωποι δεν μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους, να ασκήσουν τη θρησκεία τους ή την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την οργάνωση «Δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα», η Ερυθραία είχε το 2015 τον λιγότερο ελεύθερο τύπο στον κόσμο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες κρατούμενοι για λόγους συνείδησης και πολιτικοί κρατούμενοι τηρούνται από τις αρχές της Ερυθραίας υπό μυστική κράτηση, χωρίς απαγγελία κατηγορίας ή δίκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες κράτησης είναι ιδιαίτερα απάνθρωπες, δεδομένου ότι οι κρατούμενοι είναι έγκλειστοι σε υπόγεια κελιά ή σε εμπορευματοκιβώτια και η έλλειψη πρόσβασης σε επαρκή τροφή, νερό και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά τη διάρκεια της κράτησης μπορούν να οδηγήσουν σε επιπλοκές στην υγεία, ή ακόμη και σε θάνατο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Ερυθραίας τηρεί διφορούμενη στάση έναντι της μεταναστευτικής εκροής, εν μέρει επειδή επωφελείται της διασποράς με τη μορφή φόρου εισοδήματος που εισπράττει από τους μετανάστες, απειλώντας τους με στέρηση των προξενικών υπηρεσιών για τους ίδιους ή για τα μέλη των οικογενειών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2011, το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ κάλεσε την Ερυθραία να παύσει να προσφεύγει σε εκβιασμούς, απειλές βίας, απάτη και άλλα παράνομα μέσα για τη συλλογή αυτού του φόρου, ο οποίος απέφερε στο κράτος 73 εκατομμύρια USD από το 2010 έως το 2013·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ απορρίπτουν ολοένα και περισσότερο τις αιτήσεις ασύλου από την Ερυθραία, υποστηρίζοντας ότι οι αφικνούμενοι στα σύνορά τους πολίτες της χώρας αυτής είναι οικονομικοί μετανάστες· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει γενικευμένος κίνδυνος αυθαίρετης κράτησης, βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακής μεταχείρισης για κάθε αιτούντα άσυλο που επιστρέφει στην χώρα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο πληροφοριοδοτών, εξαναγκασθέντων από το κράτος, επιφορτισμένων με τον έλεγχο του πληθυσμού, και ότι οι πολίτες που είναι ύποπτοι προδοσίας υπόκεινται σε αυθαίρετες συλλήψεις, αναγκαστική εξαφάνιση, εξωδικαστική εκτέλεση και βασανιστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι επιβάλλονται αθέμιτοι περιορισμοί όσον αφορά την εσωτερική κυκλοφορία και την ελευθερία του λόγου και ότι εθνικά μέσα ενημέρωσης ελέγχονται από το κράτος·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη διαφάνειας ως προς τη χρηματοδότηση της χώρας εξακολουθεί να δημιουργεί μια άτυπη οικονομία υπό τον έλεγχο του PFDJ, η οποία συνεπάγεται συναλλαγές σε ισχυρό συνάλλαγμα μέσω ενός σκοτεινού και αδιαφανούς δικτύου επιχειρήσεων που ανήκουν στο κράτος και τις οποίες διαχειρίζονται αξιωματούχοι της κυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς οργανισμοί υπόσχονται νομισματική ενίσχυση στην κυβέρνηση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η έλλειψη διαφάνειας και αφορά σε μεγάλο βαθμό και τα έσοδα από τις εξορυκτικές δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν καταγγελίες για καταναγκαστική εργασία και απάνθρωπη μεταχείριση, και ότι οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από διεθνείς επιχειρήσεις για την εργασία που παρέχεται από τους συμβαλλόμενους φορείς του κράτους εκτρέπονται παράνομα από τους μισθούς των εργαζομένων προς όφελος των στρατιωτικών και της κυβέρνησης της Ερυθραίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ιδιαίτερα, η καναδική εταιρεία Nevsun, η οποία κατέχει το 60% του κεφαλαίου του ορυχείου χαλκού και χρυσού της Bisha, ενώ το υπόλοιπο 40% ανήκει στην κυβέρνηση, έχει κατηγορηθεί ότι επέτρεψε την καταναγκαστική εργασία για την κατασκευή του μεταλλείου, τόσο από τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία όσο και στο πλαίσιο μήνυσης που υποβλήθηκε σε καναδικό δικαστήριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Nevsun διέψευσε τους ισχυρισμούς και απέρριψε τις διαπιστώσεις του ΟΗΕ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι τομείς της οικονομίας βασίζονται σε καταναγκαστική εργασία, και ότι οι περισσότεροι υπήκοοι της χώρας ενδέχεται να την υποστούν σε κάποια φάση της ζωής τους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Ιουνίου 2014 το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΔ) συνέστησε την Εξεταστική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ερυθραία, προκειμένου να διερευνήσει όλες τις καταγγελίες περί παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εξεταστική Επιτροπή υπέβαλε την πρώτη της έκθεση στις 23 Ιουνίου 2015, και το ΣΑΔ παρέτεινε την εντολή της Εξεταστικής Επιτροπής για ένα έτος, έως τον Ιούνιο 2016, με αναθεωρημένη εντολή να διερευνήσει τις συστηματικές, εκτεταμένες και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με σκοπό να διασφαλισθεί η πλήρης λογοδοσία, μεταξύ άλλων όταν οι παραβιάσεις αυτές δύνανται να εξομοιωθούν με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο 2016, η Εξεταστική Επιτροπή θα υποβάλει γραπτή έκθεση με τις διαπιστώσεις της και συστάσεις προς το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα παρακολούθησης για τη Σομαλία και την Ερυθραία, παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις της, ουδέποτε μπόρεσε να επισκεφθεί την Ερυθραία κατά τη διάρκεια της εντολής της, ούτε δέχθηκε την πλήρη συνεργασία της κυβέρνησης, όπως ορίζεται στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 2182 (2014)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία, η Αφρικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών και ανεξάρτητες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επανειλημμένα αντιμετωπίσει την άρνηση πρόσβασης στην Ερυθραία·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2009, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών επέβαλε κύρωση στην Ερυθραία για εικαζόμενη στήριξη της Al -Shabaab, της ισλαμιστικής πολιτοφυλακής της Σομαλίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα του ΟΗΕ περιλαμβάνονται το εμπάργκο όπλων και την απαγόρευση ταξιδίου, καθώς και πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων συγκεκριμένων ατόμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την έγκριση του ψηφίσματος 2244 (2015), το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών επιβεβαίωσε πέρυσι το εμπάργκο όπλων κατά της Ερυθραίας, υπό το φως της συνεχιζόμενης στήριξης άλλων περιφερειακών ενόπλων ομάδων από την χώρα, συμπεριλαμβανομένου του νεοσύστατου ενιαίου μετώπου των αιθιοπικών ενόπλων αντιπολιτευόμενων ομάδων, του Τιγραίου Λαϊκού Δημοκρατικού Κινήματος (TPDM) και του στρατιωτικού ηγέτη του Ginbot Sebat·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία έχει συνάψει νέες στρατηγικές στρατιωτικές σχέση με τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επιτρέποντας στην αραβική συμμαχία να κάνει χρήση γης, του εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων της Ερυθραίας στο πλαίσιο της στρατιωτικής εκστρατείας κατά των Houthi στην Υεμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία φέρεται να έχει λάβει αποζημίωση από τις δύο χώρες, συμπεριλαμβανομένης χρηματικής αποζημίωσης και του εφοδιασμού σε καύσιμα και ότι οποιαδήποτε αποζημίωση εκτρέπεται άμεσα ή έμμεσα προς δραστηριότητες που απειλούν την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή, ή προς όφελος των στρατιωτικών της Ερυθραίας, θα συνιστούσε παραβίαση του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1907 (2009)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι εντάσεις που απορρέουν από τον πόλεμο για τα σύνορα με την Αιθιοπία του 1998-2000 και χρησιμοποιούνται ως έρεισμα για να δικαιολογείται το αστυνομικό κράτος·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Ιανουαρίου 2016, η Ερυθραία και η ΕΕ υπέγραψαν συμφωνία ορόσημο για μια μελλοντική αναπτυξιακή συνεργασία, προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και χρηστή διακυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ανήγγειλε 200 εκατομμύρια EUR για μακροπρόθεσμη στήριξη στην Ερυθραία μέσω του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), η οποία θα επικεντρώνεται στην ενέργεια και την διακυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία μπορεί να επωφεληθεί από δράσεις στο πλαίσιο του καταπιστευματικού ταμείου έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική και άλλες πρωτοβουλίες, ειδικότερα το Ευρωπαϊκό μέσο για την δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου·

1.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εγγράψουν τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πρώτη γραμμή κάθε αμοιβαίας δράσης με την κυβέρνηση της Ερυθραίας, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών·

2.  εκφράζει την πεποίθηση ότι τα γενεσιουργά αίτια της κρίσης των προσφύγων της Ερυθραίας είναι η απουσία κράτους δικαίου, δημοκρατίας και σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και η καταστολή εις βάρος των πολιτών της, και ότι, εάν δεν αντιμετωπιστούν αυτές οι βαθιές αιτίες, θα είναι αδύνατο να τεθεί τέρμα στην προσφυγική κρίση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο· εκφράζει τον φόβο ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Ερυθραίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστος εταίρος της ΕΕ·

3.  εκφράζει τις αμφιβολίες του όσον αφορά την απόφαση να διατεθούν 200 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΤΑ σε έργα που αφορούν την ενέργεια και τη διακυβέρνηση στην Ερυθραία, λόγω της απαράδεκτης κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην χώρα· εκφράζει την ανησυχία του, λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά την δημοσιονομικής διαχείρισης της χώρας, για το γεγονός ότι οι πόροι αυτοί θα μπορούσαν εύκολα να εκτραπούν από την κυβέρνηση και να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη περαιτέρω καταστολής·

4.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική, για σκοπούς άλλους από βελτιώσεις στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της αναπτυξιακής βοήθειας, υπογραμμίζοντας ότι τα έργα που χρηματοδοτούνται από το καταπιστευματικό ταμείο πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ· επισημαίνει ότι κάθε βοήθεια της ΕΕ που δεν επιδιώκει ανθρωπιστικούς στόχους θα πρέπει να εξαρτάται αυστηρά από πραγματική πρόοδο στη χώρα· καλεί την Επιτροπή να αναστείλει την χρηματοδοτική συνδρομή προς την κυβέρνηση της Ερυθραίας και να θεσπίσει μηχανισμούς παρακολούθησης για να διασφαλιστεί ότι κάθε ενίσχυση που προορίζεται για τη χώρα δεν θα εκτραπεί από την κυβέρνηση της Ερυθραίας, ούτε θα χρησιμοποιηθεί για καταστολή ή οιαδήποτε δραστηριότητα που βασίζεται σε καταναγκαστική εργασία·

5.  καλεί τις ιδιωτικές εταιρίες και άλλους φορείς που επενδύουν ή δραστηριοποιούνται στην Ερυθραία, να προσδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να διασφαλίζουν ότι δεν χρησιμοποιείται η εργασία στρατολογημένων σε οποιαδήποτε φάση της δραστηριότητάς τους και ότι δεν παρέχουν χρηματοδότηση ή στήριξη σε έργα που προσφεύγουν στην εργασία των στρατολογημένων· καλεί τις αρχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και τις αλλοδαπές εταιρείες να βοηθήσουν στη βελτίωση της διακυβέρνησης της εξορυκτικής βιομηχανίας, τηρώντας την πρωτοβουλία για τη διαφάνεια των εξορυκτικών βιομηχανιών·

6.  καλεί τον Πρόεδρο και την κυβέρνηση της Ερυθραίας να δρομολογήσουν μεταρρυθμίσεις για να διασφαλιστεί ότι η Ερυθραία συμμορφώνεται με τις διεθνείς υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων μέσω εφαρμογής του Συντάγματος του 1997 και ευθυγράμμισης των εθνικών νομοθεσιών και κανονισμών με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αφετέρου δε επιτρέποντας την ελεύθερη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων και των ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, εγκαθιδρύοντας μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη και διοργανώνοντας τις προ πολλού αναμενόμενες ελεύθερες και δίκαιες εκλογές·

7.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την οργάνωση «Δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα», η Ερυθραία είναι η χώρα με τον λιγότερο ελεύθερο τύπο στον κόσμο και η μόνη χώρα της υποσαχάριας Αφρικής χωρίς ούτε ένα ιδιωτικό κανάλι· ζητεί να ληφθούν μέτρα για να επιτραπεί η λειτουργία ανεξάρτητων και ελεύθερων μέσων ενημέρωσης και για την προστασία των δημοσιογράφων από αυθαίρετες παρεμβάσεις·

8.  ζητεί από τις αρχές να επιτρέψουν την ελευθερία κινήσεων εντός της χώρας και να διευκολύνουν την νόμιμη κυκλοφορία των προσώπων προς και από τη χώρα, με την άρση της απαίτησης θεώρησης εξόδου και την μεταχείριση των ατόμων που επιστρέφουν στην χώρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα·

9.  καλεί την κυβέρνηση της Ερυθραίας να θέσει τέλος στις πρακτικές μιας επ’ αόριστον εθνικής στρατιωτικής θητείας, η οποία συχνά ισοδυναμεί με καταναγκαστική εργασία και, ως εκ τούτου, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, και να αποστρατεύσει όλους τους κληρωτούς στο τέλος των 18 μηνών ενεργούς υπηρεσίας· καλεί την κυβέρνηση της Ερυθραίας να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν αναλαμβάνει στρατιωτική εκπαίδευση πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας και ότι κανένα άλλος πολίτης της χώρας δεν στρατολογείται μετά την κανονική ηλικία στρατολόγησης· καλεί περαιτέρω την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι σε όλους όσους υπηρετούν παρέχεται στέγη και συνθήκες που συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι αμείβονται κατά τρόπο που να επιτρέπει μια αξιοπρεπή ζωή·

10.  καλεί την κυβέρνηση να προβλέψει την αντίρρηση συνείδησης στη στρατιωτική θητεία, και να παράσχει εναλλακτικές λύσεις και μη επιβαρυντικές υπηρεσίες μη στρατιωτικής φύσης, διάρκειας συγκρίσιμης με εκείνη της στρατιωτικής θητείας·

11.  καλεί τις αρχές να θέσουν άμεσο τέλος στις παράνομες πρακτικές της αυθαίρετης κράτησης χωρίς απαγγελία κατηγορίας ή δίκη, της κράτησης σε απομόνωση και της κράτησης σε ανεπίσημα κέντρα κράτησης, να παράσχουν αμελλητί πληροφορίες στις οικογένειες των κρατουμένων σχετικά με το πού βρίσκονται και την κατάσταση της υγείας τους, αφετέρου δε να σεβαστούν πλήρως τα δικαιώματα των κρατουμένων· καλεί περαιτέρω τις αρχές να θέσουν τέρμα στην κράτηση ή την επιβολή τιμωρίας στους λιποτάκτες μετά τους 18 μήνες θητείας που ορίζει η Διακήρυξη περί Στρατιωτικής Θητείας· ζητεί την άμεση απελευθέρωση των ατόμων που κρατούνται για τον λόγο αυτό·

12.  καλεί τις αρχές της Ερυθραίας να διασφαλίσουν ότι όλοι οι κρατούμενοι τυγχάνουν ανθρώπινης μεταχείρισης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, παρέχοντάς τους την κατάλληλη στέγη, τροφή, νερό, συνθήκες υγιεινής και την πρόσβασή του σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, και να εξασφαλίσουν ότι κανείς δεν θα υπόκειται σε βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση· καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν ότι όλοι οι ισχυρισμοί για βασανιστήρια και άλλου είδους κακομεταχείριση θα διερευνώνται δεόντως και ότι οι υπεύθυνοι θα καλούνται να λογοδοτήσουν· καλεί τις αρχές να ανοίξουν τις φυλακές και άλλους χώρους κράτησης για επιθεώρηση από ανεξάρτητους φορείς παρακολούθησης·

13.  ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των κρατουμένων συνείδησης και την συμμόρφωση της Ερυθραίας με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων στους φορείς που είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση της εφαρμογής των διεθνών συνθηκών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που έχει υπογράψει η Ερυθραία· ζητεί από την κυβέρνηση να επιτρέψει την πρόσβαση στη χώρα σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ και της Αφρικανικής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ, και να παράσχει στην Εξεταστική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ερυθραία την δυνατότητα να ασκήσει πλήρως τα καθήκοντά της και να συνεργαστεί με αυτήν, ιδίως όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά· καλεί τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να συντονίσει τις εργασίες του με άλλους διεθνείς παρατηρητές και να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολόγηση της κατάστασης στη χώρα·

14.  καλεί την κυβέρνηση να παύσει αμέσως να εφαρμόζει την πρακτική των ακούσιων εξαφανίσεων και όλων των μορφών εξωδικαστικής εκτέλεσης, μεταξύ άλλων μέσω ανάκλησης της πολιτικής shoot-to-kill (εξαπόλυσης πυρών με σκοπό τη δολοφονία) στα σύνορα και δημιουργίας ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για την ανεύρεση των αγνοουμένων·

15.  καλεί τα κράτη μέλη όπως, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για παροχή ασύλου σε υπηκόους της Ερυθραίας, λαμβάνουν υπόψη την επ’ αόριστον επιστράτευση στην Ερυθραία ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ισοδυναμεί με καταναγκαστική εργασία και, ως εκ τούτου, απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο και την ύπαρξη γενικευμένου κινδύνου αυθαίρετης κράτησης, βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακής μεταχείρισης για κάθε αιτούντα άσυλο που επιστρέφει στην Ερυθραία, και συνεχίσουν να παρέχουν προστασία σε όσους διέφυγαν και συνεχίζουν να διαφεύγουν από την Ερυθραία, τηρώντας την αρχή της μη επαναπροώθησης·

16.  καλεί την κυβέρνηση της Ερυθραίας να αναστείλει αμέσως κάθε υποστήριξη ή δραστηριότητα, όπως την στήριξη επαναστατικών κινημάτων σε γειτονικές χώρες, που ενδέχεται να υπονομεύσουν την περιφερειακή σταθερότητα, αφετέρου δε να αναστείλει την υποστήριξή της στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ως φημολογείται έναντι χρηματικής αντιπαροχής, για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους στην Υεμένη· καλεί τις αρχές της Ερυθραίας να καταπολεμήσουν και όχι να εγκρίνουν σιωπηρά, το λαθρεμπόριο όπλων, το οποίο πραγματοποιείται κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων που έχει επιβάλει στην χώρα αυτή ο ΟΗΕ·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, τους συμπροέδρους της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, την Αφρικανική Ένωση, καθώς και στον Πρόεδρο, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Ερυθραίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου