Postupak : 2016/2568(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0321/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0321/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 10/03/2016 - 7.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0090

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 190kWORD 94k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0318/2016
2.3.2016
PE579.751v01-00
 
B8-0321/2016

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o stanju u Eritreji (2016/2568(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Eritreji (2016/2568(RSP))  
B8-0321/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završno izvješće Skupine za praćenje Eritreje i njezine zaključke,

–  uzimajući u obzir relevantne rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, uključujući rezolucije 751 (1992), 1907 (2009), 2182 (2014) te 2244 (2015),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2010/127/ZVSP od 1. ožujka 2010. i Uredbu Vijeća (EU) br. 667/2010 koja je naknadno izmijenjena 2010. Odlukom Vijeća 2010/414/ZVSP,

–  uzimajući u obzir dodatne mjere ograničavanja koje je EU uveo protiv Eritreje utvrđene Odlukom Vijeća 2012/632/ZVSP i Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 942/2012,

–  uzimajući u obzir da je Vijeće UN-a za ljudska prava Rezolucijom 26/24 od 27. lipnja 2014. uspostavilo Istražni odbor za ljudska prava u Eritreji,

–  uzimajući u obzir Konvenciju o pravima djeteta i njezine dodatne protokole,

–  uzimajući u obzir Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena,

–  uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima,

–  uzimajući u obzir Konvenciju protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja,

–  uzimajući u obzir inicijativu o migracijskoj ruti između EU-a i Afričkog roga , poznatu i kao „Khartoumski proces”,

–  uzimajući u obzir Uzajamni fond za hitne slučajeve za stabilnost i rješavanje glavnih uzroka nezakonite migracije i raseljenih osoba u Africi,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o regionalnom akcijskom planu EU-a za Rog Afrike za razdoblje 2015. – 2020.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Eritreja jedna od najsiromašnijih i najzatvorenijih afričkih zemalja, da ima jednostranački sustav te da je Narodna fronta za demokraciju i pravdu (PFDJ) jedina zakonski dopuštena politička stranka; budući da aktualni predsjednik obnaša tu dužnost od osamostaljenja zemlje 1993.; budući da se Ustav nikad nije provodio i da u zemlji nikad nisu održani nacionalni izbori; budući da je Nacionalna skupština prestala zasjedati 2002. te da se zakoni donose dekretima vlade;

B.  budući da je Eritreja, zemlja sa šest milijuna stanovnika, u samom vrhu zemalja u svijetu čiji broj stanovnika rapidno pada, a u izbjeglištvu živi gotovo pola milijuna njezinih stanovnika; budući da svaki mjesec zemlju napusti 5000 Eritrejaca, koji uglavnom traže utočište u susjednoj Etiopiji i Sudanu, dok neki kreću i na opasan put prema Europskoj uniji; budući da Eritrejci čine treću najveću skupinu izbjeglica koje pokušavaju stići u Europu;

C.  budući da kao najčešći razlog za napuštanje zemlje navode obvezno služenje vojnog roka; budući da je propisano služenje vojnog roka ili civilne službe u trajanju od 18 mjeseci 2002. produženo tako da u stvarnosti traje unedogled; budući da je Istražni odbor UN-a za ljudska prava u Eritreji ustanovio da služenje vojnog roka često podrazumijeva „proizvoljno zatvaranje, mučenje, seksualno mučenje, prisilni rad, nepostojanje dopusta i […] smiješne plaće” te služenje vojnog roka naziva „institucijom u kojoj su prakse slične ropstvu rutina”; budući da su ročnici dječaci i djevojčice u dobi od 16 godina kao i starije osobe te da je u služenje vojnog roka često uključen prisilni rad;

D.  budući da vojni rok može trajati desetljećima i da postoje slučajevi u kojima je više članova iste obitelji istodobno bilo unovačeno, ali su bili zemljopisno odvojeni; budući da onima koji bez odobrenja uzmu dopust prijeti zatvorska kazna, a ako ih ne mogu naći, umjesto njih zatvore članove obitelji; budući da osnovna mjesečna plaća ročnika iznosi između 43 i 48 američkih dolara i to prije odbitaka, što nije dovoljno za pokrivanje osnovnih potreba pojedinca; budući da u Eritreji ne postoji odredba za prigovor savjesti;

E.  budući da su se u Eritreji pod vodstvom vlade provodila sustavna, raširena i teška kršenja ljudskih prava te da se ona i dalje događaju, a vlada je stvorila i očuvala represivni sustav kako bi kontrolirala, utišala i izolirala pojedince u zemlji te im tako oduzela njihove temeljne slobode; budući da su proizvoljno uhićenje i zatvaranje, mučenje, nestanak ili izvansudsko pogubljenje za pojedince rutinska praksa;

F.  budući da je zbog raširenih sustava kontrole i teških posljedica za navodno devijantno ponašanje stvoreno okružje autocenzure u kojem se ljudi ne mogu izražavati, slobodno ispovijedati svoju vjeru ili ostvarivati slobodu okupljanja i udruživanja; budući da je prema navodima Reportera bez granica 2015. Eritreja na zadnjem mjestu u svijetu po slobodi tiska;

G.  budući da eritrejske vlasti u tajnom pritvoru drže tisuće zatvorenika savjesti i političkih zatvorenika bez podizanja optužnice ili suđenja; budući da su uvjeti pritvora iznimno teški jer su osobe zatvorene u podzemnim ćelijama i spremnicima za prijevoz te da nemaju pristup dostatnoj hrani, vodi i medicinskoj skrbi tijekom boravka u pritvoru, što može prouzročiti zdravstvene probleme i smrt;

H.  budući da eritrejska vlada ima ambivalentan stav prema iseljavanju stanovništva, djelomično i zbog koristi koje ima od dijaspore jer od migranata naplaćuje porez na dohodak, prijeteći navodno da će njima ili članovima njihovih obitelji uskratiti konzularne usluge; budući da je Vijeće sigurnosti UN-a 2011. pozvalo Eritreju da prestane s iznudama, prijetnjama nasiljem, prijevarama i drugim nezakonitim sredstvima kako bi naplatila taj porez, koji je u razdoblju od 2010. do 2013. državi donio prihod od 73 milijuna USD;

I.  budući da države članice EU-a sve češće odbacuju zahtjeve za azil koje podnose Eritrejci s obrazloženjem da je riječ o ekonomskim migrantima koji stižu na njihove granice; budući da za svakog vraćenog tražitelja azila postoji sveprisutna opasnost od proizvoljnog pritvaranja, mučenja i drugih oblika zlostavljanja;

J.  budući da vlada ima razgranatu mrežu doušnika koje je prisilila da kontroliraju stanovništvo te budući da građanima optuženima za izdaju prijeti proizvoljni zatvor, prisilni nestanak, izvansudsko smaknuće i mučenje; budući da postoje nepravedna ograničenja kretanja i govora unutar zemlje te budući da država kontrolira domaće medije;

K.  budući da je zbog financijske netransparentnosti u državi i dalje prisutno neformalno gospodarstvo koje nadzire stranka PFDJ i obuhvaća transakcije u konvertibilnim valutama preko netransparentne mreže poslovnih subjekata u vlasništvu države kojima upravljaju visoki državni dužnosnici; budući da je to posebno zabrinjavajuće kad međunarodne organizacije obećavaju novčanu pomoć vladi;

L.  budući da ta netransparentnost snažno utječe i na prihode od rudarstva; budući da postoje slučajevi navodne upotrebe prisilnog rada i neljudskog postupanja te budući da se plaćanja međunarodnih kompanija za rad koji su obavili državni izvođači navodno preusmjeravaju te se umjesto plaća radnicima novac dodjeljuje eritrejskoj vojsci i vladi;

M.  budući da je posebna izvjestiteljica UN-a o stanju ljudskih prava u Eritreji konkretno optužila kanadsko poduzeće Nevsun koje u vlasništvu ima 60 % udjela u rudniku bakra i zlata Bisha, dok preostalih 40 % pripada vladi, da je dopustilo upotrebu prisilnog rada u izgradnji rudnika, a to se navodi i u tužbi podnesenoj protiv tog poduzeća na kanadskom sudu; budući da je poduzeće Nevsun odbacilo te navode i odbilo zaključke UN-a;

N.  budući da se svi sektori gospodarstva oslanjaju na prisilni rad i budući da će ga većina Eritrejaca iskusiti jednom u životu;

O.  budući da je Vijeće UN-a za ljudska prava uspostavilo Istražni odbor za ljudska prava u Eritreji kako bi se istražila sva navodna kršenja ljudskih prava u Eritreji; budući da je Istražni odbor 23. lipnja 2015. predstavio svoj prvi izvještaj i budući da je Vijeće za ljudska prava produžilo mandat Istražnog odbora za godinu dana, odnosno do lipnja 2016., pri čemu je mandatom sada obuhvaćena istraga sustavnih, raširenih i teških kršenja ljudskih prava, kako bi se zajamčila puna odgovornost, među ostalim i u slučajevima u kojima ta kršenja mogu predstavljati zločine protiv čovječnosti; budući da će u lipnju 2016. Istražni odbor Vijeću za ljudska prava predstaviti pisano izvješće o svojim zaključcima i preporukama;

P.  budući da tijekom njezina mandata Skupini za praćenje Somalije i Eritreje unatoč opetovanom zahtjevu nikad nije bio odobren posjet Eritreji te da joj vlada nikad nije ponudila punu suradnju, kako je traženo u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a 2182 (2014); budući da je posebnoj izvjestiteljici UN-a o stanju ljudskih prava u Eritreji, Afričkoj komisiji za ljudska prava i prava naroda te neovisnim organizacijama za ljudska prava ponovno bio uskraćen pristup Eritreji;

Q.  budući da je Vijeće sigurnosti UN-a 2009. sankcioniralo Eritreju zbog navodne potpore al-Šababu, islamističkoj paravojnoj skupini u Somaliji; budući da su mjere UN-a obuhvaćale embargo na oružje i zabranu putovanja kao i zamrzavanje imovine određenih pojedinaca; budući da je Vijeće sigurnosti UN-a usvajanjem Rezolucije 2244 (2015) prošle godine ponovno potvrdilo embargo na oružje za Eritreju s obzirom na to da Eritreja stalno podupire druge regionalne naoružane skupine, uključujući novoosnovani ujedinjeni front naoružanih etiopskih oporbenih skupina, Narodni demokratski pokret Tigray (TPDM) i vojnog vođu skupine Ginbot 7;

R.  budući da je Eritreja uspostavila nove strateške i vojne odnose sa Saudijskom Arabijom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima te dopustila arapskoj koaliciji da se koristi eritrejskim kopnom, zračnim prostorom i teritorijalnim vodama za vojnu intervenciju protiv Hutija u Jemenu; budući da je Eritreja od te dvije zemlje navodno primila naknadu, uključujući novčanu naknadu i isporuke goriva te budući da sve naknade koje su izravno ili neizravno preusmjerene u aktivnosti koje ugrožavaju mir i sigurnost u regiji ili u korist eritrejske vojske predstavljaju kršenje Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1907 (2009);

S.  budući da su i dalje prisutne napetosti zbog rata na granici s Etiopijom od 1998. do 2000., što država iskorištava kao razlog za policijsku državu;

T.  budući da su 28. siječnja 2016. Eritreja i Europska unija potpisale ključni sporazum o budućoj razvojnoj suradnji kojim će se poticati održiva energija i dobro upravljanje; budući da je EU objavio da će u okviru 11. Europskog razvojnog fonda s naglaskom na energiji i upravljanju Eritreji namijeniti 200 milijuna EUR dugoročne potpore; budući da Eritreja može biti korisnica mjera u okviru Hitnog uzajamnog fonda EU-a za Afriku i drugih inicijativa EU-a, a posebno Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava;

1.  poziva Europsku uniju i njezine države članice da u svim interakcijama s vladom Eritreje, a posebno kad je riječ o upravljanju migracijskim tokovima, na prvom mjestu bude puno poštovanje ljudskih prava;

2.  uvjeren je da su uzroci eritrejske izbjegličke krize nepostojanje vladavine prava, demokracije, poštovanja ljudskih prava i represija nad njezinim građanima te da se izbjeglička kriza neće moći zaustaviti drugim sredstvima ako se ne riješe ti temeljni uzroci; strahuje da se eritrejska vlada u ovom trenutku ne može smatrati pouzdanim partnerom za EU;

3.  s obzirom na poražavajuće stanje ljudskih prava u zemlji izražava sumnje u mogućnost dodjele 200 milijuna EUR iz Europskog razvojnog fonda za projekte u vezi s energijom i upravljanjem u Eritreji; zabrinut je, s obzirom na potpunu netransparentnost u financijskom upravljanju zemlje, da bi vlada mogla ta sredstva preusmjeriti i upotrijebiti ih za daljnju represiju;

4.  poziva Komisiju i države članice da se suzdrže od upotrebe Uzajamnog fonda EU-a za Afriku u bilo koju svrhu osim poboljšanja stanja ljudskih prava i razvojnu pomoć te naglašava da se u okviru projekata koji se financiraju iz Uzajamnog fonda moraju poštovati temeljna prava EU-a; naglašava da bi se pomoć EU-a koja se ne koristi za ostvarivanje humanitarnih ciljeva trebala strogo uvjetovati postizanjem stvarnog napretka u zemlji; poziva Komisiju da obustavi financijsku pomoć namijenjenu eritrejskoj vladi te da uspostavi mehanizme za praćenje kako bi se zajamčilo da eritrejska vlada ne preusmjeri nijedan dio pomoći namijenjene zemlji, da se ona ne upotrebljava za represiju ili aktivnosti koje mogu podrazumijevati prisilni rad;

5.  poziva privatna poduzeća i druge subjekte koji ulažu u Eritreju ili tamo posluju da ljudskim pravima posvete dužnu pažnju kako bi se zajamčilo da rad unovačene osobe nije prisutan niti u jednom segmentu njihova poslovanja te da ne financiraju ili podupiru projekte u kojima rade unovačene osobe; poziva eritrejske vlasti i strana poduzeća da pomognu u jačanju upravljanja u ekstraktivnom sektoru pridržavajući se Inicijative za transparentnost ekstraktivnih industrija;

6.  poziva predsjednika i vladu Eritreje da provedu reforme kako bi se zajamčilo da Eritreja poštuje svoje međunarodne obveze i obveze u području ljudskih prava, među ostalim i provedbom Ustava iz 1977., usklađivanjem nacionalnih zakona i propisa s međunarodnim standardima u području ljudskih prava, te da omoguće slobodno djelovanje neovisnih političkih stanaka i organizacija civilnog društva, da uspostave neovisno pravosuđe i raspišu dugo očekivane slobodne i poštene izbore;

7.  napominje da je prema podacima Reportera bez granica Eritreja na zadnjem mjestu u svijetu po slobodi tiska te da je jedina zemlja u supsaharskoj Africi u kojoj ne postoji nijedna privatna medijska kuća; poziva na donošenje mjera kojima će se omogućiti djelovanje neovisnih i slobodnih medija i zaštititi novinare od proizvoljnog uplitanja;

8.  poziva vlasti da dopuste slobodu kretanja unutar zemlje te da olakšaju zakonito kretanje osoba u zemlji i izvan nje ukidanjem zahtjeva za izlaznu vizu i postupanjem s povratnicima u skladu s međunarodnim standardima;

9.  poziva eritrejsku vladu da okonča prakse novačenja na neodređeno vrijeme u nacionalnu vojsku, što obično podrazumijeva prisilni rad, koji kao takav predstavlja kršenje međunarodnog prava, i da razvojači sve ročnike nakon provedenih 18 mjeseci u aktivnoj službi; poziva eritrejsku vladu da zajamči da nijedna osoba mlađa od 18 godina ne prolazi vojnu obuku te da nijedan stanovnik koji je stariji od dobi predviđene za novačenje, neće biti pozvan u vojsku; nadalje, poziva vladu za zajamči smještaj svim ročnicima te uvjete koji su u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom kao i da dobivaju naknadu koja im omogućuje dostojanstven život;

10.  poziva vladu da donese odredbu za prigovor savjesti u pogledu služenja vojnog roka te da omogući alternative i civilne službe koje neće imati svrhu kažnjavanja i čije će trajanje biti usporedivo s trajanjem vojnog roka;

11.  poziva vlasti da bez odgađanja okončaju nezakonite prakse proizvoljnog pritvaranja bez podizanja optužnice ili suđenja, držanja zatvorenika u samici i pritvaranja u neslužbenim centrima za pritvor te da obiteljima pritvorenika odmah daju informacije o tome gdje se oni nalaze i u kakvom su zdravstvenom stanju kao i da u potpunosti poštuju prava pritvorenika; poziva vlasti da se suzdrže od pritvaranja ili kažnjavanja osoba koje dezertiraju nakon 18 mjeseci obveznog vojnog roka, što je trajanje u skladu s pravilnikom o služenju vojnog roka; poziva da se bez odgađanja oslobode svi oni koji su iz tog razloga u pritvoru;

12.  poziva eritrejske vlasti da zajamče da se prema svim pritvorenicima postupa humano i u skladu s međunarodnim standardima u području ljudskih prava, među ostalim i da im se pruži odgovarajući smještaj, prehrana, voda, sanitarne usluge i pristup zdravstvenoj skrbi te da zajamče da nitko nije podvrgnut mučenju ili drugim okrutnim, neljudskim ili ponižavajućim postupcima; poziva vlasti da zajamče da će se brzo provesti istraga o svim navodima o mučenju ili drugim oblicima zlostavljanja te da će se odgovorne osobe pozvati na odgovornost; poziva vlasti da neovisnim tijelima za praćenje dopuste obilazak svih zatvora i drugih mjesta za pritvor;

13.  poziva na trenutačno i bezuvjetno puštanje svih zatvorenika savjesti te poziva Eritreju da poštuje svoje obveze u vezi s obavještavanjem tijela nadležnih za praćenje provedbe ugovora u području ljudskih prava, čija je strana i Eritreja; poziva vladu da dopusti pristup zemlji neovisnim stručnjacima UN-a i Afričke unije, među ostalim i posebnoj izvjestiteljici UN-a te da Istražnom odboru za ljudska prava u Eritreji omogući da u potpunosti ispuni svoj mandat te da surađuje s njim i u vezi s pitanjima koja se odnose na javne financije; poziva posebnog predstavnika Europske unije za ljudska prava da se koordinira s drugim međunarodnim promatračima i Europskom parlamentu dostavi ocjenu stanja u zemlji;

14.  poziva vladu da bez odlaganja prekine provoditi prakse prisilnih nestanaka te svih oblika izvansudskih pogubljenja, među ostalim ukidanjem politike „pucaj da ubiješ” na granicama te uspostavom učinkovitog mehanizma za utvrđivanje gdje se nalaze nestale osobe;

15.  poziva države članice koje ocjenjuju zahtjeve za azil koje podnose Eritrejci da novačenje na neodređeno vrijeme koje je jednako prisilnom radu i koje se prakticira u Eritreji smatraju kršenjem ljudskih prava i stoga je zabranjeno međunarodnim pravom, te da u obzir uzmu postojanje općeg rizika od proizvoljnog pritvaranja, mučenja i drugih oblika zlostavljanja za svakog tražitelja azila koji se vrati u Eritreju i da zaštite sve one koji su pobjegli i nastavljaju bježati iz Eritreje, poštujući načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja;

16.  poziva eritrejsku vladu da odmah obustavi svaku potporu ili aktivnost, poput podupiranja pobunjeničkih pokreta u susjednim zemljama, koji mogu potkopati stabilnost u regiji te da obustave svoju potporu Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, navodno u zamjenu za novčanu naknadu, za njihovu vojnu intervenciju u Jemenu; poziva eritrejske vlasti da poduzmu oštre mjere protiv trgovine oružjem, a ne da je prešutno odobravaju, jer je to kršenje embarga na oružje koji je UN nametnuo zemlji;

17.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, Panafričkom parlamentu, supredsjednicima Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a, Afričkoj uniji te predsjedniku, parlamentu i vladi Eritreje.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti