Procedură : 2016/2568(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0321/2016

Texte depuse :

B8-0321/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/03/2016 - 7.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0090

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 421kWORD 98k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0318/2016
2.3.2016
PE579.751v01-00
 
B8-0321/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Eritreea (2016/2568(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas în numele Grupului EFDD

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Eritreea (2016/2568(RSP))  
B8-0321/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere raportul final al Grupului de monitorizare pentru Eritreea și concluziile sale,

–  având în vedere rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, inclusiv rezoluțiile nr. 751 (1992), nr. 1907 (2009), nr. 2182 (2014) și nr. 2244 (2015),

–  având în vedere Decizia 2010/127/PESC a Consiliului din 1 martie 2010 și Regulamentul (UE) nr. 667/2010 al Consiliului, modificat ulterior în 2010 prin Decizia 2010/414/PESC a Consiliului,

–  având în vedere măsurile restrictive suplimentare luate de UE împotriva Eritreei, astfel cum sunt stabilite în Decizia 2012/632/PESC a Consiliului și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 942/2012 al Consiliului,

–  având în vedere înființarea Comisiei de anchetă a ONU privind drepturile omului în Eritreea de către Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU prin rezoluția nr. 26/24 din 27 iunie 2014,

–  având în vedere Convenția cu privire la drepturile copilului și protocoalele opționale la aceasta,

–  având în vedere Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor,

–  având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor,

–  având în vedere Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

–  având în vedere Convenția împotriva Torturii și a altor Tratamente sau Pedepse Crude, Inumane sau Degradante,

–  având în vedere Inițiativa privind ruta de migrație UE-Cornul Africii, cunoscută și ca Procesul de la Khartoum,

–  având în vedere Fondul fiduciar de urgență pentru stabilitate și pentru abordarea cauzelor fundamentale ale migrației neregulamentare și ale strămutărilor de persoane în Africa,

–  având în vedere concluziile Consiliului privind planul de acțiune regional UE-Cornul Africii pentru perioada 2015-2020,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Eritreea este una dintre cele mai sărace și mai închise țări din Africa, cu un sistem unipartinic în care Frontul Popular pentru Democrație și Justiție (FPDJ) este singurul partid politic autorizat legal; întrucât președintele este la putere din anul 1993, când țara a devenit independentă; întrucât constituția nu a fost niciodată pusă în aplicare și în țară nu au fost niciodată organizate alegeri naționale; întrucât Adunarea Națională nu a mai fost convocată din 2002, legile fiind adoptate prin decrete guvernamentale;

B.  întrucât Eritreea, o țară cu o populație de șase milioane de locuitori, este una dintre națiunile care „se golesc” în cel mai alert ritm, numărul refugiaților din această țară fiind de aproape jumătate de milion; întrucât 5 000 de eritreeni părăsesc țara în fiecare lună, majoritatea căutând refugiu în țările vecine Etiopia și Sudan, în timp ce o parte întreprind călătoria periculoasă către UE; întrucât eritreenii reprezintă al treilea cel mai mare grup de refugiați care încearcă să ajungă în Europa;

C.  întrucât cel mai frecvent motiv invocat pentru fuga din țară este înrolarea în programul pentru serviciul național; întrucât perioada legală de 18 luni de serviciu militar sau civil a fost extinsă în 2002, devenind nelimitată în practică; întrucât Comisia de anchetă a ONU pentru drepturile omului în Eritreea a constatat că serviciul național implică adesea „detenție arbitrară, tortură, tortură sexuală, muncă forțată, lipsa concediului și […] remunerație ridicolă”, motiv pentru care îl numește „o instituție în care practicile sclavagiste sunt comune”; întrucât printre recruți se numără băieți și fete de numai 16 ani, dar și persoane în vârstă și întrucât serviciul național înseamnă adesea muncă forțată;

D.  întrucât mobilizarea ar putea dura zeci de ani și sunt cazuri în care mai mulți membri ai aceleiași familii sunt recrutați în același timp și separați geografic; întrucât cei care părăsesc serviciul fără permisiune riscă închisoarea și, dacă nu pot fi găsiți, alți membri ai familiei sunt închiși în locul lor; întrucât salariul lunar de bază al recruților este de 43-48 USD înainte de taxe, o sumă insuficientă pentru satisfacerea nevoilor personale de bază; întrucât în Eritreea nu există nicio dispoziție privind obiecția pe motive de conștiință;

E.  întrucât încălcările sistematice, generalizare și grave ale drepturilor omului au fost și continuă să fie comise în Eritreea sub autoritatea guvernului, care a creat și susținut un sistem represiv pentru a controla, a reduce la tăcere și a izola persoanele în țară, privându-le de libertățile fundamentale; întrucât este un fapt obișnuit ca oamenii să fie arestați și deținuți în mod arbitrar, să fie torturați, să dispară sau să fie executați extrajudiciar;

F.  întrucât sistemele de control generalizate și consecințele grave ale comportamentelor percepute ca deviante au creat un mediu de autocenzură în care oamenii sunt incapabili să se exprime, să își practice religia sau să își exercite libertatea de întrunire și asociere; întrucât, potrivit organizației Reporteri fără frontiere, în 2015 presa din Eritreea a fost cea mai puțin liberă din lume;

G.  întrucât mii de prizonieri de conștiință și prizonieri politici sunt închiși de autoritățile eritreene în detenție secretă, fără a li se aduce acuzații și fără proces; întrucât condițiile de detenție sunt extrem de dure, deținuții fiind adesea ținuți în celule subterane sau containere de transport, iar lipsa unei alimentații suficiente, a accesului la apă și la îngrijiri medicale adecvate pe perioada detenției poate conduce la complicații pentru sănătate, inclusiv la moarte;

H.  întrucât guvernul eritreean a adoptat o poziție ambivalentă față de fluxul migratoriu, parțial pentru că beneficiază de pe urma diasporei prin taxa pe venit aplicată migranților, pe care o colectează, potrivit relatărilor, amenințând migranții că nu vor beneficia, nici ei, nici familiile lor, de servicii consulare; întrucât în 2011 Consiliul de Securitate al ONU a solicitat Statului Eritreea să înceteze să utilizeze extorcarea, amenințările cu violența, frauda și alte mijloace ilicite pentru a colecta această taxă, care a generat 73 de milioane USD pentru stat între 2010 și 2013;

I.  întrucât statele membre ale UE resping tot mai mult cererile de azil din Eritreea, susținând că cei care ajung la frontierele lor sunt migranți economici; întrucât orice solicitant de azil returnat este expus unui risc generalizat de detenție arbitrară, tortură și alte rele tratamente;

J.  întrucât guvernul are o rețea extinsă de informatori constrânși de stat care controlează populația și întrucât cetățenii care sunt suspectați de trădare fac obiectul arestului arbitrar, dispariției forțate, execuției extrajudiciare și torturii; întrucât există restricții abuzive privind circulația și discursul intern și întrucât mass-mediile interne sunt controlate de stat;

K.  întrucât lipsa de transparență financiară a țării continuă să creeze o economie informală controlată de FPDJ, care implică tranzacții cu valută prin intermediul unei rețele obscure și netransparente de entități economice deținute de stat și gestionate de funcționari guvernamentali de rang înalt; întrucât acest lucru este deosebit de îngrijorător în contextul în care organizațiile internaționale angajează ajutor financiar pentru guvern;

L.  întrucât această lipsă de transparență afectează semnificativ și veniturile din minerit; întrucât există cazuri de presupusă utilizare a muncii forțate și a tratamentelor inumane și întrucât plățile efectuate de întreprinderile internaționale pentru munca prestată de contractanții guvernamentali ar fi deturnate de la salariile lucrătorilor către armata și guvernul eritreene;

M.  întrucât, în special, compania canadiană Nevsun, care deține o participație de 60 % din mina de cupru și aur Bisha, restul de 40 % aparținând guvernului, a fost acuzată atât de raportorul special al ONU pentru situația drepturilor omului din Eritreea, cât și în cadrul unui proces intentat într-un tribunal canadian, că permite utilizarea muncii forțate în construirea minei sale; întrucât Nevsun a negat acuzațiile și a respins constatările ONU;

N.  întrucât toate sectoarele economiei se bazează pe munca forțată și întrucât majoritatea eritreenilor riscă să cadă victime ale muncii forțate la un moment dat;

O.  întrucât la 27 iunie 2014 Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (CDO) a instituit Comisia de anchetă pentru drepturile omului în Eritreea, menită să investigheze toate presupusele încălcări ale drepturilor omului în Eritreea; întrucât Comisia de anchetă și-a prezentat primul raport la 23 iunie 2015 și întrucât CDO a extins și revizuit mandatul Comisiei de anchetă pentru încă un an, până în iunie 2016, pentru a investiga încălcările sistematice, generalizate și grave ale drepturilor omului, cu scopul de a asigura răspunderea deplină, inclusiv în cazurile în care aceste încălcări sunt susceptibile de a se constitui în crime împotriva umanității; întrucât în iunie 2016 Comisia de anchetă va prezenta CDO concluziile și recomandările sale într-un raport scris;

P.  întrucât, în ciuda solicitărilor repetate, Grupului de monitorizare pentru Somalia și Eritreea nu i s-a permis să viziteze Eritreea în timpul mandatului său și nu a obținut cooperarea deplină a guvernului, solicitată în Rezoluția Consiliului de securitate al ONU nr. 2182 (2014); întrucât Raportorului special al ONU pentru situația drepturilor omului în Eritreea, Comisiei africane pentru drepturile omului și popoarelor și organizațiilor independente de apărare a drepturilor omului li s-a refuzat în mod repetat accesul în Eritreea;

Q.  întrucât în 2009 Consiliul de securitate al ONU a sancționat Eritreea pentru presupusul sprijin acordat grupului al-Shabaab, o miliție islamistă din Somalia; întrucât măsurile ONU au inclus un embargo asupra armelor și interdicții de călătorie, precum și înghețarea conturilor anumitor persoane desemnate; întrucât, prin adoptarea rezoluției nr. 2244 (2015), Consiliul de securitate al ONU a reafirmat anul trecut embargoul asupra armelor pentru Eritreea, având în vedere sprijinul permanent pe care această țară îl acordă altor grupuri armate regionale, inclusiv unui front unificat format recent de grupări armate de opoziție etiopiene, Mișcării populare democrate din Tigrary (MPDT) și liderului militar al Ginbot Sebat;

R.  întrucât Eritreea a format o nouă relație militară strategică cu Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, permițând coaliției arabe să utilizeze solul, spațiul aerian și apele teritoriale eritreene în campania militară împotriva populației Houthi din Yemen; întrucât se pare că Eritreea a primit compensații de la cele două țări, inclusiv compensații financiare și provizii de combustibil, și întrucât orice compensație deviată direct sau indirect către activități care amenință pacea și securitatea în regiune sau pentru beneficiul armatei eritreene ar constitui o încălcare a Rezoluției Consiliului de securitate al ONU nr. 1907 (2009);

S.  întrucât tensiunile rămase în urma războiului de frontieră cu Etiopia din 1998-2000 încă persistă și sunt utilizate ca justificare pentru un stat polițienesc;

T.  întrucât la 28 ianuarie 2016 Eritreea și UE au semnat un acord decisiv privind cooperarea viitoare pentru dezvoltare, promovarea energiei din surse regenerabile și buna guvernanță; întrucât UE a anunțat mobilizarea a 200 de milioane EUR sub formă de sprijin pe termen lung pentru Eritreea acordat prin cel de-al 11-lea Fond european de dezvoltare (FED), axat pe energie și guvernanță; întrucât Eritreea poate beneficia de acțiunile întreprinse în cadrul Fondului fiduciar de urgență al UE pentru Africa și al altor inițiative ale UE, în special Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului,

1.  solicită UE și statelor sale membre să plaseze respectarea deplină a drepturilor omului în centrul oricărei interacțiuni cu guvernul eritreean, în special în ceea ce privește gestionarea fluxurilor migratorii;

2.  este convins că la originea crizei refugiaților eritreeni se află absența statului de drept, a democrației și a respectului pentru drepturile omului și reprimarea propriilor cetățeni, și că această criză a refugiaților va fi imposibil de rezolvat prin orice alt mijloc, atât timp cât nu sunt abordate aceste cauze fundamentale; consideră că în acest moment guvernul eritreean nu poate fi considerat un partener credibil pentru UE;

3.  își exprimă îndoielile cu privire la decizia de a aloca 200 de milioane EUR de la FED pentru proiecte legate de energie și guvernanță în Eritreea, având în vedere situația dezastruoasă a drepturilor omului din țară; dată fiind lipsa completă de transparență în gestionarea financiară a țării, este îngrijorat că aceste fonduri ar putea fi deturnate ușor de guvern și utilizate pentru a finanța în continuare măsurile represive;

4.  invită Comisia și statele membre să se abțină de la a folosi Fondul fiduciar al UE pentru Africa în orice alt scop decât îmbunătățirea situației drepturilor omului și asistența pentru dezvoltare și subliniază că proiectele finanțate de Fondul fiduciar trebuie să respecte drepturile fundamentale ale UE; subliniază că orice formă de asistență a UE care nu urmărește obiective umanitare ar trebui condiționată strict de realizarea de progrese reale în țară; invită Comisia să suspende asistența financiară acordată guvernului eritreean și să instituie mecanisme de monitorizare pentru a se asigura că niciun ajutor acordat acestei țări nu este deturnat de guvernul eritreean sau utilizat pentru represiuni sau alte activități susceptibile de a utiliza munca forțată;

5.  invită întreprinderile private și alte entități care investesc sau desfășoară activități în Eritreea să se achite de diligența necesară în ceea ce privește drepturile omului pentru a se asigura că în cadrul activităților lor nu se utilizează în niciun caz muncă efectuată de recruți și că nu finanțează sau sprijină proiecte în care se utilizează munca recruților; invită autoritățile eritreene și întreprinderile străine să ajute la consolidarea guvernanței în industria extractivă prin respectarea Inițiativei privind transparența în industriile extractive;

6.  invită președintele și guvernul Statului Eritreea să instituie reforme pentru a garanta că Eritreea își respectă obligațiile internaționale și obligațiile din domeniul drepturilor omului, inclusiv prin punerea în aplicare a constituției din 1997, alinierea legislației și a reglementărilor naționale la standardele internaționale privind drepturile omului, autorizarea funcționării libere a partidelor politice independente și a organizațiilor societății civile, crearea unui sistem judiciar independent și convocarea de alegeri libere și corecte demult așteptate;

7.  observă că, potrivit organizației Reporteri fără frontiere, presa din Eritreea este cea mai puțin liberă din lume, iar Eritreea este singura țară din Africa subsahariană în care nu există niciun organ de presă privat; solicită măsuri care să facă posibilă funcționarea mass-mediei independente și libere și care să protejeze jurnaliștii de imixtiunile arbitrare;

8.  invită autoritățile să permită libertatea de mișcare în interiorul țării și să faciliteze circulația legală a oamenilor în interiorul și în exteriorul țării prin eliminarea obligativității vizei de ieșire și tratarea persoanelor returnate în conformitate cu standardele internaționale;

9.  îndeamnă guvernul eritreean să pună capăt practicilor de mobilizare în serviciul național pe o durată nedeterminată, care adesea înseamnă muncă forțată ce încalcă legislația internațională, și să demobilizeze toți recruții la finalul celor 18 luni de serviciu activ; invită guvernul eritreean să se asigure că nicio persoană nu participă la instrucții militare înainte de împlinirea vârstei de 18 ani și că nu este înrolată nicio persoană care a depășit vârsta normală pentru efectuarea serviciului militar; solicită, totodată, guvernului să se asigure că toți recruții beneficiază de cazare și de condiții care respectă legislația internațională în materie de drepturile omului și sunt remunerați cu o sumă care să le asigure o viață demnă;

10.  invită guvernul să introducă o dispoziție privind obiecția pe motive de conștiință la serviciul militar și să ofere alternative și servicii nepunitive, de natură civilă, cu o durată comparabilă cu cea a serviciului militar;

11.  solicită autorităților să pună capăt imediat practicilor ilegale de detenție arbitrară fără acuzații și fără proces, detenție în regim de izolare și detenție în centre de detenție neoficiale, să informeze imediat familiile deținuților cu privire la locul în care se află aceștia și la starea lor de sănătate și să respecte pe deplin drepturile deținuților; de asemenea, solicită autorităților să se abțină de la a închide sau a pedepsi dezertorii după efectuarea celor 18 luni de serviciu prevăzute în Proclamația privind serviciul național; solicită eliberarea imediată a persoanelor închise din acest motiv;

12.  invită autoritățile eritreene să se asigure că toți deținuții sunt tratați în mod uman și în conformitate cu standardele internaționale privind drepturile omului, inclusiv prin oferirea de adăpost adecvat, mâncare, apă, instalații sanitare și acces la îngrijiri medicale, și să se asigure că nicio persoană nu este supusă torturii sau altui tratament crud, inuman sau degradant; invită autoritățile să se asigure că toate acuzațiile privind tortura sau alte rele tratamente sunt anchetate prompt și că vinovații sunt trași la răspundere; invită autoritățile să permită inspectarea tuturor închisorilor și a altor locuri de detenție de către organisme independente de monitorizare;

13.  solicită eliberarea imediată și necondiționată a tuturor prizonierilor de conștiință și solicită Statului Eritreea să își respecte obligația de a raporta organismelor responsabile de monitorizarea punerii în aplicare a tratatelor internaționale privind drepturile omului la care Eritreea este parte; invită guvernul să le permită accesul în țară experților independenți ai ONU și ai Uniunii Africane, precum și raportorului special al ONU, și să permită Comisiei de anchetă privind situația drepturilor omului în Eritreea să își exercite mandatul pe deplin și să coopereze cu aceasta, inclusiv în ceea ce privește chestiunile legate de finanțele publice; invită Reprezentantul special al UE pentru drepturile omului să-și coordoneze activitățile cu alți observatori internaționali și să prezinte Parlamentului European o evaluare a situației din țară;

14.  invită guvernul să înceteze imediat practica disparițiilor forțate și orice formă de execuție extrajudiciară, printre altele prin abrogarea politicii de folosire letală a armelor de foc împotriva populației la granițe și instituirea unui mecanism eficient de localizare a celor dispăruți;

15.  invită statele membre care evaluează solicitările de azil ale eritreenilor să considere înrolarea pe durată nedeterminată practicată în Eritreea ca o încălcare a drepturilor omului care echivalează cu munca forțată și care este, prin urmare, interzisă în temeiul legislației internaționale, și să ia în considerare existența unui risc generalizat de detenție arbitrară, tortură și alte rele tratamente la care este expus orice solicitant de azil care se întoarce în Eritreea, precum și să continue să ofere protecție tuturor celor care au fugit și continuă să fugă din Eritreea, respectând principiul nereturnării;

16.  invită guvernul eritreean să suspende imediat orice sprijin sau activitate susceptibilă de a submina stabilitatea regională, cum ar fi sprijinirea mișcărilor rebele din țările învecinate, și să își suspende sprijinul pentru Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite în campania militară a acestora în Yemen, sprijin acordat, conform relatărilor, în schimbul unor compensații financiare; invită autoritățile eritreene să combată și să nu aprobe tacit traficul de arme, care încalcă embargoul asupra armelor impus de ONU acestei țări;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Parlamentului Panafrican, copreședinților Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE, Uniunii Africane, precum și Președintelui, Parlamentului și Guvernului Statului Eritreea.

Notă juridică - Politica de confidențialitate