Postupak : 2016/2568(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0322/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0322/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 10/03/2016 - 7.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0090

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 266kWORD 79k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0318/2016
2.3.2016
PE579.752v01-00
 
B8-0322/2016

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o stanju u Eritreji (2016/2568(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Eritreji (2016/2568(RSP))  
B8-0322/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Eritreji, osobito one od 7. veljače 2002.(1), 18. studenog 2004.(2) i 15. rujna 2011.(3) o stanju ljudskih prava u toj zemlji,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a 2244 od 23. listopada 2015., kojom je embargo na oružje za Eritreju produžen do 15. studenog 2016., te izvješće Skupine za praćenje Somalije i Eritreje od 19. listopada 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće posebne izvjestiteljice o stanju ljudskih prava u Eritreji Sheile B. Keetharuth podneseno Vijeću za ljudska prava 19. lipnja 2015.,

–  uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu između AKP-a i EU-a (Sporazum iz Cotonoua) kako je izmijenjen 2005. i 2010. godine, čija je potpisnica Eritreja,

–  uzimajući u obzir izjave supredsjednika Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a od 23. studenog 2011. i 25. lipnja 2013.o stanju ljudskih prava u Eritreji,

–  uzimajući u obzir raspravu održanu u Parlamentu 27. svibnja 2015. o razvojnoj pomoći EU-a za Eritreju u svjetlu zabilježenog kršenja ljudskih prava,

–  uzimajući u obzir Ustav Eritreje usvojen 1997. godine, kojim se jamče građanske slobode, uključujući slobodu vjeroispovijesti,

–  uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda iz 1981.,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da EU podupire Eritreju od proglašenja njezine nezavisnosti od Etiopije 1993. godine; budući da vlada Eritreje onemogućuje ispunjenje prvobitnog obećanja o demokraciji i vladavini prava nakon proglašenja nezavisnosti pod izgovorom nacionalne obrane i služenja državi; budući da predsjednički izbori planirani za 1997. godinu nikad nisu održani i da ustav koji je ratificiran iste godine nikad nije proveden;

B.  budući da su se proglašenjem nezavisnosti Eritreje od Etiopije 1993. godine javila očekivanja u međunarodnoj zajednici i u eritrejskom narodu da će to pomoći Eritrejcima u izgradnji države u kojoj se poštuju ljudska prava i u kojoj nema represije; budući da se to nije dogodilo, nego je došlo do još veće represije i kršenja ljudskih prava;

C.  budući da je u izvješću posebne izvjestiteljice UN-a navedeno da se u Eritreji ljudska prava krše svakodnevno i da zadnjih godina nije zabilježen nikakav napredak u tom području te da je stoga stanje ljudskih prava u toj zemlji među najgorima u svijetu; budući da su mnoge mlade osobe napustile zemlju bježeći od represivne vlade i vojne obveze, koja uključuje prisilni rad i intenzivno kršenje prava; budući da sloboda vjeroispovijesti, sloboda medija ni sloboda izražavanja nisu zajamčene;

D.  budući da se pritvorenici, uključujući djecu, drže u teškim uvjetima, a u nekim slučajevima to uključuje mučenje;

E.  budući da je glasnogovornik Europske službe za vanjsko djelovanje u Bruxellesu 18. rujna 2014. u svojoj izjavi izrazio zabrinutost zbog pritvaranja skupine od 11 parlamentarnih zastupnika i istaknutih članova Narodnog fronta za demokraciju i pravdu (od 18. rujna 2001.) bez optužnice, presude i mogućnosti posjeta odvjetnika te zbog pritvaranja deset neovisnih novinara, uključujući Dawita Isaaka, državljanina Švedske i jedinog europskog zatvorenika savjesti (od 23. rujna 2001.); budući da se patrijarh Abune Antonios nalazi u izolaciji i u kućnom pritvoru od siječnja 2006.;

F.  budući da se prema izvješću UNDP-a o ljudskom razvoju za 2014. godinu Eritreja nalazi na 182. mjestu od 187 zemalja prema indeksu ljudskog razvoja za 2014. godinu; budući da prema zadnjoj procjeni siromaštva Svjetske banke iz 2003. godine 65 % stanovništva živi ispod granice siromaštva;

G.  budući da je u studenome 2015. UN upozorio na jaku sušu na Rogu Afrike prouzročenu trenutnim kretanjem El Niña; budući da je u prosincu 2015. godine UN naveo da je ta suša najveća dosad zabilježena u toj regiji te da su se zbog nje prinosi od poljoprivrede smanjili za 50 % do 90 %; budući da je Eritreja zbog toga jedna od zemalja koje će biti suočene s velikim izazovima u pogledu jamčenja sigurnosti opskrbe hranom za svoje stanovništvo;

H.  budući da je EU važan partner Eritreje u pogledu pružanja razvojne pomoći i podrške;

I.  budući da eritrejski predsjednik, u potpunoj suprotnosti sa stvarnošću suše, odbacuje strah od krize u opskrbi hranom tvrdeći da se „zemlja neće suočiti ni s kakvom krizom unatoč smanjenju poljoprivredne proizvodnje”;

J.  budući da Eritreja podupire Khartoumski proces (inicijativu EU-a i Afričke unije pokrenutu 28. studenog 2014. s ciljem rješavanja problema migracije i trgovanja ljudima), koji obuhvaća provedbu konkretnih projekata, uključujući izgradnju pravosudnih kapaciteta i podizanje razine osviještenosti;

K.  budući da je Međuvladino tijelo za razvoj u okviru Programa sigurnosnog sektora 22. veljače 2016. u Addis Abebi (Etiopija) službeno objavilo izvješće o istraživanju na temu krijumčarenja ljudi i trgovanja ljudima na ruti između Roga Afrike i središnjeg Sredozemlja;

L.  budući da je Eritreja jedna od zemalja iz kojih dolazi najviše izbjeglica te da je treća u svijetu (poslije Sirije i Afganistana) po broju osoba koje kreću na opasan put u Europu i koje se suočavaju s nemilosrdnim krijumčarima da bi prešle opasno Sredozemno more; budući da stoga stanje u Eritreji izravno utječe na Europu s obzirom na to da bi se Eritrejci mogli vratiti u svoju zemlju, da se ljudska prava ondje poštuju i da se ondje može živjeti bez straha;

M.  budući da bi posebnu pozornost trebalo pokloniti djeci bez pratnje koja su žrtve trgovanja ljudima jer im je zbog naročito ranjivog položaja potrebna posebna pomoć i podrška;

N.  budući da je stabilizacija Eritreje u interesu Europe s obzirom na to da je zbog trenutačnog stanja velik udio stanovništva prisiljen na bijeg i da tisuće ljudi gube život zbog kriminalnih radnji, uključujući krijumčarenje migranata i trgovanje ljudima;

1.  s velikom zabrinutošću prima na znanje da je stanje ljudskih prava u Eritreji i dalje izrazito loše;

2.  slaže se s dodjelom 200 milijuna EUR tijekom idućih šest godina iz 11. Europskog razvojnog fonda za Nacionalni indikativni program kako bi se potaknulo smanjenje siromaštva i socioekonomski razvoj te suzbili ekonomski i politički uzroci migracije te kako bi se financirali projekti povezani s obnovljivom energijom, energetskom učinkovitošću i gospodarskim upravljanjem; podsjeća da je taj okvir komplementaran drugim područjima suradnje poput Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava;

3.  poziva Eritreju da pokaže transparentnost i dobro upravljanje u pogledu javnih financija; poziva Izaslanstvo EU-a da pozorno prati političko stanje u toj zemlji kako bi se zajamčilo da se razvojna suradnja EU-a može nastaviti samo pod uvjetom da se ostvari znatan napredak u području ljudskih prava i demokratizacije, osobito slobode govora, tiska i okupljanja; ističe da nepostojanje široke osnove za gospodarski razvoj potiče iseljavanje; naglašava vidljivu ulogu žena, pa tako i u vrijeme borbe za nezavisnost, te poziva na osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost;

4.  podsjeća na to da je maloljetnik bez pratnje prije svega dijete u mogućnoj opasnosti te da zaštita djece, a ne imigracijska politika, mora biti vodeće načelo za države članice i Europsku uniju kad se njima bave jer se time poštuje temeljno načelo najboljeg interesa djeteta; podsjeća na to da se djetetom te stoga maloljetnikom bez iznimke mora smatrati svaka osoba mlađa od 18 godina; ističe da su maloljetnici bez pratnje, naročito djevojke, dvostruko podložniji problemima i poteškoćama nego drugi maloljetnici;

5.  poziva međunarodnu zajednicu i razvojne partnere Eritreje da interveniraju u pogledu te situacije i da izvrše pritisak na eritrejsku vladu kako bi ona omogućila pružanje strane pomoći ranjivim zajednicama prije nego što se kriza pogorša, osobito u pogledu posljedica suše;

6.  i dalje je vrlo zabrinut zbog stanja ljudskih prava u zemlji; ponavlja svoj poziv eritrejskim vlastima da odmah i bezuvjetno oslobode parlamentarne zastupnike, novinare (uključujući švedskog državljanina Dawita Isaaka, o kojemu nema nikakvih informacija od 2005. godine), svećenike i sve političke zatvorenike;

7.  traži od eritrejske vlade da izričito zajamči provedbu demokratskih reformi i poštovanje ljudskih prava, među ostalim provedbom preporuka donesenih na 18. sjednici Radne skupine o univerzalnom periodičnom pregledu koje je vlada prihvatila 7. veljače 2014.;

8.  poziva Vijeće da zajamči da se dodijeljenim sredstvima neće koristiti eritrejska vlada, nego da će po strogim pravilima biti dodijeljena za potrebe eritrejskog naroda, točnije za razvoj, demokraciju, ljudska prava, dobro upravljanje i sigurnost;

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a, Vijeću Afričke unije, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda i potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

(1)

SL C 284 E, 20.11.2002., str. 359.

(2)

SL C 201 E, 18.8.2005., str. 123.

(3)

SL C 51 E, 22.2.2013., str. 146.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti