Procedură : 2016/2568(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0322/2016

Texte depuse :

B8-0322/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/03/2016 - 7.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0090

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 410kWORD 82k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0318/2016
2.3.2016
PE579.752v01-00
 
B8-0322/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Eritreea (2016/2568(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Eritreea (2016/2568(RSP))  
B8-0322/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Eritreea, în special cele din 7 februarie 2002(1), 18 noiembrie 2004(2) și 15 septembrie 2011(3) referitoare la situația drepturilor omului în țară,

–  având în vedere Rezoluția 2244 din 23 octombrie 2015 a Consiliului de Securitate al ONU, care a prelungit până la 15 noiembrie 2016 embargoul asupra armelor impus Eritreei, precum și raportul din 19 octombrie 2015 al Grupului de monitorizare a Somaliei și a Eritreei,

–  având în vedere raportul prezentat Consiliului pentru Drepturile Omului la 19 iunie 2015 de către Raportoarea specială pentru situația drepturilor omului în Eritreea, Sheila B. Keetharuth,

–  având în vedere Acordul de parteneriat ACP-UE (Acordul de parteneriat de la Cotonou), astfel cum a fost revizuit în 2005 și 2010, la care Eritreea este semnatară,

–  având în vedere declarațiile din 23 noiembrie 2011 și din 25 iunie 2013 ale copreședinților Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE privind situația drepturilor omului în Eritreea,

–  având în vedere dezbaterea din cadrul Parlamentului din 27 mai 2015 privind ajutorul pentru dezvoltare al UE pentru Eritreea în lumina încălcărilor documentate ale drepturilor omului,

–  având în vedere Constituția Eritreei adoptată în 1997, care garantează libertățile civile, inclusiv libertatea religioasă,

–  având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor din 1981,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât UE a sprijinit Eritreea de la proclamarea independenței sale față de Etiopia în 1993; întrucât guvernul eritreean și-a încălcat promisiunea inițială privind instaurarea democrației și a statului de drept în urma independenței țării, sub pretextul apărării naționale și al serviciului militar; întrucât alegerile prezidențiale planificate pentru 1997 nu au avut niciodată loc și întrucât Constituția ratificată în același an nu a fost niciodată pusă în aplicare;

B.  întrucât proclamarea independenței Eritreei față de Etiopia în 1993 a creat așteptări în cadrul comunității internaționale și în rândul eritreenilor, care au crezut că acest lucru îi va ajuta să construiască o țară fără represiuni și care respectă drepturile omului; întrucât, dimpotrivă, represiunile s-au intensificat și numărul încălcărilor drepturilor omului a crescut;

C.  întrucât raportul elaborat de Raportoarea specială a ONU a menționat că situația drepturilor omului în Eritreea este una dintre cele mai grave din lume, cu încălcări ale drepturilor omului care au loc în fiecare zi și fără nicio îmbunătățire înregistrată în ultimii ani; întrucât mulți tineri au fugit din țară pentru a scăpa de guvernul represiv și de serviciul militar obligatoriu, care include muncă forțată și încălcări grave ale drepturilor; întrucât nu se garantează libertatea de cult, libertatea presei și libertatea de exprimare;

D.  întrucât deținuții, inclusiv copiii, sunt ținuți în condiții aspre, care, în unele cazuri, sunt considerate forme de tortură;

E.  întrucât, în declarația de la Bruxelles din 18 septembrie 2014, purtătorul de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă și-a exprimat îngrijorarea în ceea ce privește detenția, încă din 18 septembrie 2001, a unui grup format din 11 deputați în parlament și membri importanți ai Frontului Popular pentru Democrație și Justiție, fără ca aceștia să fie puși sub acuzare, fără să fie trimiși în judecată sau fără să aibă posibilitatea de consultare a unui avocat, precum și în ceea ce privește detenția, din 23 septembrie 2001, a 10 jurnaliști independenți, printre care se numără și Dawit Isaak, un cetățean suedez și singurul prizonier de conștiință european; întrucât, din ianuarie 2006, patriarhul Abune Antonios se află în arest la domiciliu, fără acces la nicio formă de comunicare;

F.  întrucât, conform Raportului privind dezvoltarea umană pentru 2014 realizat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Eritreea se situează pe locul 182 din 187 de țări în ceea ce privește indicele dezvoltării umane pentru 2014; întrucât, conform ultimei evaluări a gradului de sărăcie efectuate de către Banca Mondială în 2003, 65% din populație trăia sub pragul sărăciei;

G.  întrucât, în noiembrie 2015, ONU a emis un avertisment de secetă severă în Cornul Africii, ca urmare a tiparului actual al El Niño; întrucât, în decembrie 2015, ONU a declarat că aceasta este cea mai puternică secetă înregistrată vreodată în regiune, reducând recoltele cu 50 % până la 90 %; întrucât, în consecință, Eritreea se numără printre țările care se vor confrunta cu o provocare considerabilă în ceea ce privește asigurarea securității alimentare pentru populația lor;

H.  întrucât UE este un partener important pentru Eritreea în materie de ajutor pentru dezvoltare și asistență;

I.  întrucât, în contradicție totală cu realitatea secetei, președintele Eritreei a negat temerile unei crize alimentare, afirmând că „țara nu se va confrunta cu nicio criză, în ciuda producției agricole reduse”;

J.  întrucât Eritreea susține Procesul de la Khartoum (o inițiativă a UE și a Uniunii Africane lansată la 28 noiembrie 2014, cu scopul de a combate problema migrației și a traficului de persoane), care cuprinde implementarea de proiecte concrete, inclusiv consolidarea capacității sistemului judiciar și acțiuni de sensibilizare;

K.  întrucât, la 22 februarie 2016, programul în sectorul securității al Agenției Interguvernamentale pentru Dezvoltare (IGAD), a lansat oficial, în Addis Abeba (Etiopia), un raport de studiu intitulat Human Smuggling and Trafficking on the Horn of Africa-Central Mediterranean Route (Contrabanda și traficul de persoane pe ruta Cornul Africii - zona centrală a Mării Mediterane);

L.  întrucât Eritreea este una dintre principalele țări generatoare de refugiați din lume, eritreenii reprezentând al treilea cel mai mare grup de persoane care pornesc în călătorii primejdioase către Europa (după cetățenii sirieni și afgani) și care, în vederea traversării periculoase a Mării Mediterane, suferă calvarul la care îi supun traficanții de persoane lipsiți de scrupule; întrucât, prin urmare, situația din Eritreea afectează în mod direct Europa, având în vedere faptul că, dacă drepturile omului ar fi fost respectate și susținute în țară, iar cetățenii ar fi putut trăi acolo fără teamă, aceștia ar fi putut să se întoarcă în țara lor;

M.  întrucât ar trebui să se acorde o atenție deosebită copiilor neînsoțiți, victime ale traficului de persoane, dat fiind că aceștia au nevoie de o asistență și de un sprijin specific datorită situației de vulnerabilitate deosebită în care se află;

N.  întrucât UE deține un interes întemeiat în stabilizarea Eritreei, având în vedere că situația actuală forțează o bună parte a populației să fugă, iar mii de oameni își pierd viețile ca urmare a activităților infracționale, printre care introducerea ilegală de migranți și traficul de persoane,

1.  ia act cu deosebită îngrijorare de faptul că situația drepturilor omului în Eritreea este în continuare deplorabilă;

2.  este de acord cu alocarea a 200 de milioane de euro în următorii șase ani pentru programul indicativ național în cadrul celui de-al 11-lea Fond de dezvoltare european, în scopul de a promova reducerea sărăciei și dezvoltarea socioeconomică, de a aborda principalele cauze economice și politice ale migrației și de a finanța proiecte legate de energia din surse regenerabile, eficiența energetică și guvernanța economică; reamintește că acest pachet este complementar altor domenii de cooperare, cum ar fi Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO);

3.  îndeamnă Eritreea să dea dovadă de transparență și de o bună guvernanță în ceea ce privește finanțele publice; solicită delegației UE să monitorizeze îndeaproape situația politică din țară, pentru a asigura că continuarea cooperării UE pentru dezvoltare depinde de realizarea unor progrese substanțiale în domeniul drepturilor omului și al democratizării, în special al libertății de exprimare, al libertății presei și al libertății de întrunire; subliniază faptul că o lipsă a dezvoltării economice la scară largă încurajează emigrarea; subliniază rolul notabil jucat de femei, inclusiv în timpul luptei pentru independență, și solicită capacitarea femeilor și egalitate de gen;

4.  reamintește faptul că un minor neînsoțit este, în primul rând, un copil care se poate afla în pericol și că protecția copiilor, și nu politicile vizând imigrația, trebuie să fie principiul de bază al acțiunilor statelor membre și ale UE referitoare la minorii neînsoțiți, respectându-se astfel principiul fundamental al interesului superior al copilului; reamintește că, fără excepție, orice persoană cu vârsta sub 18 ani trebuie să fie considerată copil și, prin urmare, minor; subliniază că riscul ca minorii neînsoțiți, în special fetele, să se confrunte cu probleme și dificultăți este de două ori mai mare decât în cazul celorlalți minori;

5.  apelează la comunitatea internațională și la partenerii de dezvoltare ai Eritreei să intervină în această situație și să exercite presiuni asupra guvernului eritreean pentru a permite ajutorului extern să susțină comunitățile vulnerabile înainte de agravarea crizei, în special în urma secetei;

6.  este în continuare profund îngrijorat de situația drepturilor omului din țară; își reiterează apelul către autoritățile eritreene de a elibera imediat și necondiționat deputații, jurnaliștii (inclusiv pe cetățeanul suedez Dawit Isaak, despre care nu mai există informații încă din 2005), clericii și toți prizonierii politici;

7.  solicită garanții clare din partea guvernului eritreean că va pune în aplicare reformele democratice și că va garanta respectarea drepturilor omului, inclusiv prin punerea în aplicare a recomandărilor emise în cadrul celei de-a 18-a sesiuni a grupului de lucru pentru evaluarea periodică universală, pe care le-a acceptat la 7 februarie 2014;

8.  solicită Consiliului să se asigure că fondurile alocate nu sunt în beneficiul guvernului eritreean, ci că sunt repartizate strict pentru a răspunde nevoilor cetățenilor Eritreei în materie de dezvoltare, democrație, drepturile omului, bună guvernanță și securitate;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Adunării Parlamentare Paritare ACP-EU, Consiliului Uniunii Africane, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

(1)

JO C 284 E, 21.11.2002, p. 359.

(2)

JO C 201 E, 18.8.2005, p. 123.

(3)

JO C 51 E, 22.2.2013, p. 146.

Notă juridică - Politica de confidențialitate