Διαδικασία : 2016/2568(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0323/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0323/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2016 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0090

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 490kWORD 88k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0318/2016
2.3.2016
PE579.753v01-00
 
B8-0323/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Ερυθραία (2016/2568(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Κώστας Χρυσόγονος εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ερυθραία (2016/2568(RSP))  
B8-0323/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διάκρισης με βάση τη θρησκεία ή την πίστη του 1981,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 και το Σύμφωνο της Νέας Υόρκης του 1967,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία του Μαΐου 2014,

–  έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη Συμφωνία του Κοτονού και τη ρήτρα της για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία μεταναστευτικής οδού ΕΕ-Κέρατος της Αφρικής, η οποία δρομολογήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την «Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη» του Δεκεμβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο αποτελεσμάτων του τέταρτου φόρουμ υψηλού επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, του Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τη σύμπραξη για αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του εκπροσώπου της ΕΥΕΔ σχετικά με τους πολιτικούς κρατούμενους στην Ερυθραία του Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία απέκτησε την ανεξαρτησία της από την Αιθιοπία το 1993 μετά από 30ετή πόλεμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο πόλεμος στα σύνορα με την Αιθιοπία την περίοδο 1998-2000 προκάλεσε από 54.000 έως 137.000 θανάτους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία συγκαταλέγεται μεταξύ των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από τους μισούς (61%) των κατοίκων της Ερυθραίας, οι οποίοι υπολογίζονται στα 6 εκατομμύρια, έχουν ηλικία έως 25 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία κατατάσσεται στην 186η θέση μεταξύ 188 χωρών στον κατάλογο του Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης του UNDP· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 69% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία απειλείται σημαντικά από την κλιματική αλλαγή, η οποία ενδέχεται να έχει δραματικές επιπτώσεις για τη διατροφή, την πρόσβαση σε ύδρευση και αποχέτευση, την υγεία και τη στέγαση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία δεν έχει διεξαγάγει δημοκρατικές εκλογές από το 1993· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα της Ερυθραίας, το οποίο κυρώθηκε το 1996, δεν εφαρμόστηκε ποτέ και ότι από το 2001 η χώρα βυθίζεται σταδιακά στη δικτατορία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο του 2013, μετά από «ανταρσία της εξόριστης αντιπολίτευσης η οποία παρουσιάστηκε ως απόπειρα πραξικοπήματος», σημειώθηκε νέο κύμα μαζικών συλλήψεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογηθεί το κλείσιμο της χώρας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι μορφές αντιπολίτευσης, τόσο εντός χώρας όσο και στο εξωτερικό, θεωρούνται πρόκληση από τις αρχές της Ερυθραίας και ότι άτομα δέχονται παρενοχλήσεις, καταδιώκονται και σε ορισμένες περιπτώσεις απειλούνται με θάνατο και δολοφονούνται·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν εφαρμόζεται ο νόμος που περιορίζει τη στρατιωτική θητεία στην Ερυθραία σε μέγιστη διάρκεια 36 μηνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες της στρατιωτικής θητείας προσομοιάζουν στη δουλεία και συγκαταλέγονται στους βασικούς λόγους για τους οποίους οι νέοι εγκαταλείπουν τη χώρα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπολογίζεται ότι 305.000 Ερυθραίοι, δηλαδή το 5% του πληθυσμού, έχουν εγκαταλείψει τη χώρα λόγω της δραματικής κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της τελμάτωσης της οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, από τους 200.000 πρόσφυγες που διέσχισαν τη Μεσόγειο το 2014, περίπου το 18%, ή σχεδόν ένας στους πέντε, ήταν Ερυθραίοι·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς της Ερυθραίας ζητάει τουλάχιστον το 2% των εισοδημάτων της διασποράς της χώρας ως φόρο ανάκαμψης και ανασυγκρότησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασπορά της Ερυθραίας δέχεται τακτικά απειλές, οι οποίες περιλαμβάνουν αντίποινα εις βάρος των οικογενειών τους που ζουν ακόμη στη χώρα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της χώρας απαγόρευσαν την είσοδο ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ο οποίος διορίστηκε τον Οκτώβριο του 2012 για να διερευνήσει τους λόγους της αυξανόμενης μετανάστευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχθηκε επίσης απειλές·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εξεταστική Επιτροπή του ΟΗΕ στην Ερυθραία συμπέρανε το 2015 ότι η κυβέρνηση της χώρας διαπράττει «συστηματικές, εκτεταμένες και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ένα πλαίσιο πλήρους απουσίας κράτους δικαίου»· λαμβάνοντας υπόψη τα κοινά μοτίβα καταχρηστικών συμπεριφορών στην Ερυθραία περιλαμβάνουν καταναγκαστική εργασία κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, αυθαίρετες συλλήψεις, κρατήσεις, εξωδικαστικές εκτελέσεις και βίαιες εξαφανίσεις, καθώς και βασανιστήρια και ταπεινωτική μεταχείριση κατά την κράτηση, περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης και της κυκλοφορίας, παρενόχληση εργαζομένων του ΟΗΕ, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ), δημοσιογράφων και ατόμων ΛΟΑΔΜ και καταστολή της θρησκευτικής ελευθερίας, τα οποία, σύμφωνα με τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία, θα μπορούσαν να θεωρηθούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά, αναφαίρετα, αδιαίρετα, και αλληλένδετα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη αποτελεί δικαίωμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πολλές ΜΚΟ και τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία, τα πρότυπα της ελευθερίας του Τύπου και της έκφρασης συγκαταλέγονται στα χειρότερα στον κόσμο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 21 συγγραφείς και δημοσιογράφοι από την Ερυθραία, μεταξύ αυτών ο Σουηδός-Ερυθραίος συγγραφέας Dawit Isaak, συνελήφθησαν για άγνωστες κατηγορίες τον Σεπτέμβριο του 2001 και εξακολουθούν να κρατούνται σε απομόνωση χωρίς να τους έχει απαγγελθεί κατηγορία ή να έχει διεξαχθεί δίκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν διατυπωθεί σοβαροί ισχυρισμοί ότι ενδέχεται να έχουν πλέον χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των άθλιων συνθηκών στις φυλακές της Ερυθραίας·  

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό σημαίνει ότι παρεμποδίζεται η αποτελεσματικότητα της διεθνούς βοήθειας στην Ερυθραία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κέρας της Αφρικής αποτελεί ανέκαθεν σημαντική περιοχή από γεωστρατηγική άποψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα ολόκληρη η περιοχή έχει αποσταθεροποιηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη του Κόλπου επιδεινώνουν αυτή την αποσταθεροποίηση, ιδίως στο πλαίσιο του πολέμου στην Υεμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες αυτές διατηρούν προνομιακές σχέσεις με την Ερυθραία, μεταξύ άλλων η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που χρησιμοποιούν υλικοτεχνικές υποδομές της Ερυθραίας, όπως το λιμάνι του Ασάμπ, για τις στρατιωτικές τους επεμβάσεις στην Υεμένη·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία θεωρείται από την ΕΕ, και ιδίως από ορισμένα κράτη μέλη της που αποίκισαν τμήμα της περιοχής, ως χώρα στρατηγικής σημασίας για τα γεωπολιτικά και οικονομικά τους συμφέροντα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής βοήθεια, περιλαμβανομένης της αναπτυξιακής βοήθειας, θα πρέπει να εστιάζει κυρίως στις ανάγκες του πληθυσμού, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την καθολικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και τον σεβασμό των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου·

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει χρηματοδοτήσει έργα στην Ερυθραία από την ανεξαρτησία της το 1993· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία ανέστειλε τη συνεργασία της με την ΕΕ το 2001, όταν σχεδόν όλοι οι ξένοι οργανισμοί βοήθειας που εργάζονται στη χώρα εκδιώχθηκαν·

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Νοεμβρίου 2014, υπουργοί της ΕΕ των 28 και πολλών αφρικανικών κρατών, περιλαμβανομένης της Ερυθραίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρικανική Ένωση δρομολόγησαν την πρωτοβουλία μεταναστευτικής οδού ΕΕ-Κέρατος της Αφρικής, η οποία είναι επίσης γνωστή ως διαδικασία του Χαρτούμ, και η οποία αποσκοπεί στην εξωτερική ανάθεση του ελέγχου των συνόρων της ΕΕ και στον περιορισμό του αριθμού των μεταναστών που κατευθύνονται στην Ευρώπη υπό το πρόσχημα της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία του Χαρτούμ συνεπάγεται επίσης διεθνή νομιμότητα και οικονομική στήριξη για το καθεστώς της Ερυθραίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Ερυθραίας ανακοίνωσαν τον Φεβρουάριο ότι η συμφωνία αυτή δεν θα οδηγήσει σε καμία μεταρρύθμιση της πολιτικής της χώρας για τη στρατιωτική θητεία·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία του Χαρτούμ προωθήθηκε από την ιταλική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ με στόχο την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων, της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία μπορεί να επωφεληθεί από δράσεις στο πλαίσιο του ταμείου έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική και μπορεί να λάβει πρόσθετη χρηματοδότηση μέσω του Ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου·

1.  πιστεύει ότι η βιώσιμη λύση για τα προβλήματα της Ερυθραίας μπορεί να βρεθεί μόνο μέσω της προώθησης ενός ελεύθερου, δημοκρατικού και σταθερού κράτους όπου θα μπορούν να ενισχυθούν η αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των ανθρώπων και θα διασφαλίζονται ίσα δικαιώματα για όλους τους πολίτες, καθώς και καταπολέμηση της διαφθοράς·

2.  καταδικάζει σθεναρά τις αυξανόμενες συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία και τις καταστροφικές συνέπειές τους για τον πληθυσμό της χώρας και για την περιοχή συνολικά·

3.  καταδικάζει σθεναρά τη συστηματική παρενόχληση δημοσιογράφων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών στην Ερυθραία· καταδικάζει, επίσης, τις συστηματικές απειλές εις βάρος της διασποράς της χώρας, καθώς και τον φόρο ανάκαμψης και ανασυγκρότησης·

4.  εκφράζει ανησυχία για την εκτεταμένη σύνδεση μεταξύ επιχειρήσεων, πολιτικής και διαφθοράς στην Ερυθραία· ζητεί τη διεξαγωγή ανεξάρτητης διεθνούς έρευνας σχετικά με τη συμμετοχή εταιρειών της ΕΕ σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως με τη μορφή δουλείας, καθώς και την ανοχή και στήριξη προς το καθεστώς της Ερυθραίας·

5.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση που αντιμετωπίζει συνολικά ο πληθυσμός της Ερυθραίας, ειδικότερα δε οι πρόσφυγες και τα εκτοπισθέντα άτομα, ο αριθμός των οποίων θα συνεχίσει να αυξάνεται, δεδομένης της δραματικής κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της χώρας και των εντάσεων στις γειτονικές χώρες·

6.   καταδικάζει σθεναρά τη διαδικασία του Χαρτούμ η οποία νομιμοποιεί κυβερνήσεις που αποτελούν καθαυτές αιτία μετανάστευσης· καταδικάζει την οικονομική στήριξη από την ΕΕ για πολιτικές που αποσκοπούν στην εξωτερική ανάθεση των συνοριακών ελέγχων υπό το πρόσχημα της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και της δημιουργίας «ενημερωτικής εκστρατείας», οι οποίες στην πραγματικότητα νομιμοποιούν απολυταρχικά καθεστώτα και δικτατορίες χωρίς να πραγματοποιείται καμία αλλαγή στις εσωτερικές πολιτικές χωρών όπως της Ερυθραίας·

7.  καταδικάζει κάθε είδος πολιτικών προϋποθέσεων, περιλαμβανομένης της συνεργασίας για τη διαχείριση της μετανάστευσης, όσον αφορά την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ)· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να τηρούν πράγματι την αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη σε όλες τις δράσεις τους έναντι της Ερυθραίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ευθυγραμμίζονται και ότι δεν υπονομεύουν τον στόχο της μείωσης της φτώχειας και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης· εκφράζει τη λύπη του για την αυξανόμενη τάση της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ να ακολουθεί συμφέροντα γεωπολιτικής, ασφάλειας και ιδιωτικού κέρδους·

8.  κάνει έκκληση για την αναπτυξιακή προσέγγιση και φύση της ΕΑΒ, συμπεριλαμβανομένου ενός διαφανούς και υπεύθυνου συστήματος υποβολής εκθέσεων· υπενθυμίζει τον μοναδικό ρόλο της ΕΑΒ στο πλαίσιο της επίτευξης ουσιαστικών αναπτυξιακών αποτελεσμάτων· ζητεί η βοήθεια της ΕΕ να ευθυγραμμιστεί με τις διεθνώς συμφωνηθείσες αρχές για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης, να επικεντρώνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, να προάγει την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών και να εστιάζει στην αντιμετώπιση των βαθύτερων προβλημάτων της ανισότητας, της φτώχειας και του χρόνιου υποσιτισμού, καθώς και να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) που εγκρίθηκαν πρόσφατα·

9.  υπενθυμίζει ότι η επενδυτική πολιτική της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά δημόσιους πόρους, πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των ΣΒΑ·

10.  καλεί την ΕΕ να λάβει έκτακτα και αποτελεσματικά μέτρα για να βοηθήσει τον λαό της Ερυθραίας να ενισχύσει την ανθεκτικότητά του στο φαινόμενο El Niño, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια και η πρόσβαση σε ύδρευση και αποχέτευση·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, το Συμβούλιο ΑΚΕ-ΕΕ, την Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της, τα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου