PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 385kWORD 61k
29.1.2016
PE579.758v01-00
 
B8-0325/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la importul de piele din China


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde, Gilles Lebreton, Dominique Martin, Marie-Christine Boutonnet, Gerolf Annemans, Edouard Ferrand, Joëlle Mélin, Steeve Briois, Olaf Stuger, Auke Zijlstra, Gianluca Buonanno, Mario Borghezio, Mireille D’Ornano, Bruno Gollnisch, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la importul de piele din China  
B8-0325/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât asociația Peta din Asia a descoperit recent existența comerțului cu câini în China, al cărui scop final este producerea de piele;

B.  întrucât sacrificarea câinilor este o idee intolerabilă pentru cetățenii europeni, deoarece societățile noastre au dezvoltat o sensibilitate deosebită față de animalele respective, ceea ce înseamnă că niciun consumator nu ar achiziționa un astfel de produs dacă ar fi conștient de modalitatea de producere;

C.  întrucât câinii care urmează a fi sacrificați sunt capturați în mod individual, spânzurați de gât cu clești de metal și apoi loviți în cap, le este tăiat gâtul (moment în care, în unele cazuri câinii mai încearcă să respire) și sunt în cele din urmă jupuiți;

D.  întrucât China este unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de piele,

1.  Consideră că Comisia ar trebui să interzică importul de piele din China până când autoritățile chineze vor lua măsuri pentru a preveni utilizarea câinilor pentru producerea de piele.

Notă juridică - Politica de confidențialitate