ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 458kWORD 60k
17.2.2016
PE579.759v01-00
 
B8-0326/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно преразглеждането на разпоредбите относно борбата с фалшифицирането на италиански и европейски кожени изделия


Джанлука Буонано

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно преразглеждането на разпоредбите относно борбата с фалшифицирането на италиански и европейски кожени изделия  
B8-0326/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че италианският сектор за производство на кожени изделия осигурява повече от половината от цялото европейско производство;

Б.  като има предвид, че той е засегнат пряко от фалшифицирането и контрабандата на фалшиви „произведени в Италия“ изделия;

В.  като има предвид, че данните относно фалшифицирането на италианските кожени изделия будят тревога и следват подчертано възходяща тенденция, като щетите се оценяват на 1 милиард евро, съответстващи на близо 4000 работни места;

Г.  като има предвид, че загубите от постъпления на ДДС и отклонението от данъчно облагане се дължат на спад на продажбите в целия Европейски съюз;

1.  призовава Комисията да приеме извънредни мерки с цел да промени тази тенденция на увеличаване на младежката безработица в Италия;

2.  счита, че е необходимо въпросът, свързан с борбата с фалшифицирането и контрабандата, да се разглежда като приоритетен;

3.  призовава Комисията да приеме извънредни мерки с цел да сведе до минимум описания проблем.

Правна информация - Политика за поверителност