FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 154kWORD 57k
17.2.2016
PE579.759v01-00
 
B8-0326/2016

Jf. forretningsordenens artikel 133


om redefinering af lovgivningen til bekæmpelse af efterligninger af italienske og europæiske lædervarer


Gianluca Buonanno

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om redefinering af lovgivningen til bekæmpelse af efterligninger af italienske og europæiske lædervarer  
B8-0326/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at den italienske lædervarebranche alene tegner sig for over halvdelen af hele den europæiske produktion;

B.  der henviser til, at denne er direkte ramt af efterligninger og af indsmugling af varer, der foregiver at være "made in Italy";

C.  der henviser til, at tallene vedrørende efterligninger af italienske lædervarer er alarmerende og kraftigt stigende, og at tabene beløber sig til 1 mia. EUR, svarende til cirka 4 000 arbejdspladser;

D.  der henviser til, at de manglende moms- og skatteindtægter skyldes det svigtende salg i hele EU;

1.  opfordrer Kommissionen til at træffe særforanstaltninger med henblik på at vende den italienske ungdomsarbejdsløsheds stigende tendens;

2.  finder det nødvendigt at give bekæmpelsen af efterligninger og af smugling højeste prioritet;

3.  opfordrer Kommissionen til at træffe særforanstaltninger med henblik på at begrænse det beskrevne fænomen mest muligt.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik